U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Projects to increase law enforcement cooperation to address migrant smuggling

Deadline

Code

ISFP-2018-AG-SMUGG

Doelstellingen

Migrantensmokkel via de Middellandse Zee-route blijft de voornaamste en gevaarlijkste werkwijze voor criminele netwerken om illegaal de Europese buitenlandse grenzen te overschrijden. Deze oproep wil de juridische of politionele samenwerking tussen twee of meer lidstaten en derde landen langs de route versterken. Het doel is om een structurele samenwerking tussen de bevoegde diensten en overheden van lidstaten en derde landen te versterken, en zo de preventie en strijd tegen mensen- en migrantensmokkel te steunen.

In het project zelf moeten volgende elementen zitten

 • -Het voorzien van gerichte capaciteitsuitbouw en on-the-job mentoring van autoriteiten in derde landen. Dit kan gaan rond detectie, onderzoekstechnieken en bewijsverzameling voor juridische zaken rond dit thema
 • Versterken van de operationele samenwerking door liaison officers tussen lidstaten en/of derde landen uit te wisselen, bijvoorbeeld bij ondersteuning in lopende onderzoeken
 • Het ondersteunen, gidsen en delen van goede gebruiken om voor betere procedures, structuren en middelenbeheer te zorgen. Dit voor een beter samenwerking tussen ministers en agentschappen, zowel nationaal als regionaal
 • Een beoordeling van de coördinatie en complementariteit met bestaande extern gefinancierde projecten in de regio

Budget

€7.500.000

Begunstigden

Projectindieners moeten een publiek orgaan van een lidstaat van de EU zijn die deelneemt aan het ISFP instrument. Mede-indieners mogen ook agentschappen zijn of overheden van derde landen zijn. Projecten moeten transnationaal zijn.

Info & contact

Projectaanvragen dien je in via het deelnemersportaal. Meer informatie over de doelstellingen en voorwaarden vind je in de oproepfiche. Met vragen kan je terecht bij Fod BiZa op amif-isf@ibz.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Interne Veiligheid

Inleiding

Het Fonds voor Interne Veiligheid draagt bij tot een veiligere Europese Unie en bestaat uit: ‘Grenzen en Visa’ en ‘Politiesamenwerking’.

Doelstellingen

Grenzen en Visa

Doelstellingen:

 • Ondersteunen van een gemeenschappelijk visabeleid, zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening aan visumaanvragers, verzekeren van gelijke behandeling van derdelanders en bestrijden van illegale migratie
 • Ondersteunen van een geïntegreerd grensbeheer zodat buitengrenzen zo goed mogelijk en op uniforme manier worden gecontroleerd en beschermd, en zodat het passeren van grenzen vlot verloopt

Specifieke operationele doelstellingen:

 • Personencontrole en doeltreffende bewaking
 • Geïntegreerd beheerssysteem voor de buitengrenzen
 • Gemeenschappelijk beleid rond visa en andere verblijfstitels van korte duur
 • ICT-systemen
 • Situatiekennis aan de buitengrenzen en een verbeterd reactievermogen van lidstaten
 • Uniforme toepassing van het acquis van de Europese Unie 
 • Solidariteit en samenwerking tussen de lidstaten

Politiesamenwerking

Doelstellingen:

 • Voorkomen van criminaliteit, bestrijden van grensoverschrijdende, zware en georganiseerde misdaad, en versterken van de samenwerking tussen rechtshandhavingsdiensten en andere overheden
 • Doeltreffend beheren van risico's en crises en beschermen van mensen en cruciale infrastructuur

Specifieke operationele doelstellingen:

 • Maatregelen om lidstaten sterker te maken in de geweldpreventie, bestrijding van grensoverschrijdend, ernstig en georganiseerd geweld. Hoe? Door publiek-private partnerschappen, de uitwisseling van informatie en beste praktijken, toegang tot gegevens, interoperabele technologieën, vergelijkende statistieken, toegepaste criminologie en bewustwordingsacties
 • Administratieve en operationele samenwerking tussen rechtshandhavingsautoriteiten en andere autoriteiten van de lidstaten, landen buiten de EU, internationale organisaties, Europol en andere Europese organen
 • Training en opleiding, onder andere uitwisseling van rechtshandhavingsautoriteiten
 • Maatregelen om slachtoffers van geweld tijdig op te sporen, beschermen en ondersteunen
 • Administratieve en operationele bekwaamheid van lidstaten om kritieke infrastructuur te beschermen
 • Veilige verbindingen en doeltreffende coördinatie bij waarschuwingssystemen

Gefinancierde acties: o.m. netwerkactiviteiten, publiek-private partnerschappen, gegevensverzameling, bewustwordingscampagnes, ICT-systemen, opleidingen, uitwisselingen.

Budget

Grenzen en Visa:

2,8 miljard euro:

 • 1 551 miljoen euro voor de nationale programma's van de lidstaten, inclusief specifieke acties
 • 791 miljoen euro voor de ontwikkeling van ICT-systemen gebaseerd op huidige of nieuwe systemen die het beheer van de migratiestromen over de buitengrenzen ondersteunen
 • 154 miljoen voor het Special Transit Schema (Litouwen)
 • 264 miljoen voor acties van de Unie (minimaal 30 procent), noodsituaties en technische bijstand van de Europese Commissie

Politiesamenwerking:

1 miljard euro:

 • 662 miljoen euro voor nationale programma's van lidstaten
 • 342 miljoen euro voor acties van de Unie, noodsituaties en technische bijstand

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Fonds voor Interne Veiligheid?

 • lidstaten en hun rechtshandhavingsautoriteiten of andere autoriteiten die gespecialiseerd zijn in de bescherming van kritieke infrastructuur en crisisbeheer,
 • Internationale organisaties,
 • Niet-gouvernementele organisaties
 • EU-agentschappen
 • Landen buiten de EU

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Interne Veiligheid?

 • Schengenlidstaten
 • EU-lidstaten met uitzondering van Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk
 • Europese Economische Ruimte
 • Zwitserland

Info & contact

Belgisch contactpunt

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif-isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 23 07  

Meer lezen
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm

Lees meer
Volg ons