U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Juridische training en studies

Deadline

Code

HERCULE-LT-AG-2019

Doelstellingen

Het doel van dit programma is om de financiële belangen van de Unie te beschermen door bijvoorbeeld corruptie- en fraudebestrijding. Deze call hoort onder het onderdeel juridische trainingen. De call bestaat uit drie onderdelen

 • High-profile vergelijkende studies van het recht en de verspreiding van de resultaten ervan.
 • Samenwerking en bewustmaking: een betere samenwerking tussen academici en professionals. Dat kan door co-financiering van conferenties, seminaries, workshops, etc.
 • Financiële ondersteuning voor periodieke, gespecialiseerde publicaties rond juridische aspecten van de bescherming van de financiële belangen van de EU.

Budget

Het budget dat voorzien wordt voor deze hele call is €500.000.

Begunstigden

De oproep is gericht op

 • Nationale en regionale overheden van lidstaten
 • Onderzoeks- en opleidingscentra en non-profit organisaties die minstens een jaar actief zijn in een lidstaat

Consortia zijn niet toegestaan

Info & contact

Uw project kan u indienen op het portaal van de Commissie. Meer informatie over de specifieke doelstellingen van de onderdelen vindt u terug in de oproepfiche. Met vragen kan u terecht bij OLAF-FMB-HERCULE@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Hercules III

Inleiding

Hercules III bevordert de strijd tegen fraude, corruptie en alle andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden, zoals smokkel en namaak van sigaretten. En stimuleert transnationale samenwerking en coördinatie.

Doelstellingen

Welke acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Hercules III programma?

Gespecialiseerde technische bijstand:

 • Specifieke kennis, gespecialiseerde en technisch geavanceerde apparatuur en doeltreffende instrumenten op het gebied van informatietechnologie
 • Ondersteunen bij onderzoek, zoals het oprichten van gezamenlijke onderzoeksteams en grensoverschrijdende operaties
 • Ondersteunen van lidstaten om in beslag genomen sigaretten op te slaan en te vernietigen
 • Bevorderen van uitwisseling van personeel
 • Technische en operationele ondersteuning aan de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten, zoals douaneautoriteiten
 • Opbouwen van ICT-capaciteit en  opvoeren van gegevensuitwisseling, het ontwikkelen en aanbieden van ICT-instrumenten voor onderzoek, en het toezien op het verzamelen van informatie voor onderzoeken

Organisatie van gerichte gespecialiseerde opleidingen, workshops over risicoanalyse en conferenties, gericht op een of meer van de volgende acties:

 • Beter inzicht in de mechanismen van de EU en van de lidstaten
 • Uitwisselen van ervaringen en beste praktijken
 • Verspreiden van kennis, met name over het beter signaleren van risico’s voor onderzoeksdoeleinden
 • Onderzoeksactiviteiten
 • Verbeteren van de samenwerking tussen praktijkbeoefenaars en academici
 • Bewustmaken van de rechterlijke macht en andere juridische beroepsgroepen, meer bepaald voor de bescherming van de financiële belangen van de EU

Budget

Het Hercules III programma is een programma met beperkte middelen. Over de hele periode is er 105 miljoen euro voorzien.

Begunstigden

Wie komt er in aanmerking voor subsidies uit het Hercules III programma?

 • Nationale of regionale overheidsdiensten 
 • Onderzoeks- en onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties, die ten minste één jaar bestaan en operationeel zijn

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het Hercules III programma?

 • EU-lidstaten
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Vertegenwoordigers van landen die deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces voor de landen van Zuidoost-Europa, de Russische Federatie, van bepaalde landen waarmee de Unie een overeenkomst voor wederzijdse bijstand in fraudegerelateerde zaken sloot 
 • Vertegenwoordigers van internationale en andere relevante organisaties
Lees meer
Volg ons