U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Interoperability standards for military unmanned systems

Deadline

Code

PADR-US-03-2019

Doelstellingen

Interoperabiliteit van verdedigingssystemen is de sleutel voor het vermogen van verschillende krachten om veilig en effectief samen te opereren in gezamenlijke of gecombineerde operaties. Het kan een uitdaging zijn voor de strijdkrachten om gewenste niveaus van interoperabiliteit te bereiken. Interoperabiliteit heeft op technisch niveau betrekking op de mogelijkheid om apparatuur en systemen aan te sluiten of gemeenschappelijk te gebruiken. Dit kan worden verbeterd door bijvoorbeeld het gebruik van open standaarden of gezamenlijke architecturen. Maar interoperabiliteit kan ook in elkaar grijpende processen vereisen en kan zelfs gevolgen hebben voor concepten van gebruik van systemen. Het toegenomen gebruik van onbemande systemen (UXS, waarin "X" staat voor "A" (aerial), "S" (surface), "G" (ground) of "U" (under water)) van moderne krachten in meerdere -nationale operaties vereisen multinationale interoperabiliteit, interoperabiliteit tussen verschillende gebieden, doeltreffendheid, alsmede aanpassingsvermogen van systemen aan de missie-intensiteit, hetgeen kan inhouden dat nieuwe ladingen worden opgewaardeerd en goedgekeurd of apparatuur wordt onderhouden en bijgewerkt volgens de stand van de techniek of de mens-machine interactie wordt gestandaardiseerd.

Budget

Het budget voor deze call is 1 500 000 euro.

Begunstigden

a) ten minste drie juridische entiteiten nemen aan een actie deel;

b) deze drie juridische entiteiten zijn elk gevestigd in een andere EU-lidstaat of Noorwegen;

c) de onder b) bedoelde juridische entiteiten zijn onafhankelijk van elkaar in de zin van de algemene bijlage C van het Call Document.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons