U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad neemt positie in over Toekomstconferentie

30 juni 2020 - door Simon De Coster

Vorige week klopte de Raad haar onderhandelingspositie af voor de Conferentie over de Toekomst van de EU.

Raad neemt positie in over Toekomstconferentie

Vorige week klopte de raad haar onderhandelingspositie af voor de Conferentie over de Toekomst van de EU. Die conferentie is een geheel van burgerbijeenkomsten, consultaties, beleidsdebatten etc. waar de uitdagingen en institutionele structuur van de Europese Unie besproken kunnen worden. Op basis hiervan zou de Unie hervormd kunnen worden om efficiënter te worden en dichter bij de burger te komen.

Het oorspronkelijke doel was om de Conferentie te laten starten op 9 mei 2020 (Europadag). De COVID-19 crisis maakte dit echter onmogelijk. September lijkt nu de vroegst mogelijke optie te zijn. De conferentie duurt tot 2022.

Het volledige document van de Raad kan je hier nalezen.

Doel, inhoud en scope van de Conferentie

De Conferentie moet volgens de Raad een inclusief platform worden, waar plaats is voor debat over de uitdagingen van de Unie. De prioriteit moet liggen op de implementatie van de Strategische Agenda (2019-2024), maar ook algemene ideeën over Europees beleid en instrumenten kunnen besproken worden. Daarnaast moeten ook de gevolgen en geleerde lessen van de COVID-19 crisis aan bod komen.

Daarnaast benadrukt de Raad het belang van het inclusieve karakter van de Conferentie: alle EU instellingen, lidstaten, burgers, middenveld, academici en andere stakeholders moeten betrokken worden in het proces.

Ook qua structuur en organisatie heeft de Raad enkele standpunten

  • Een gelijke rol voor alle instellingen, in nauwe samenwerking met nationale parlementen, met een gemeenschappelijk secretariaat
  • Een prominent Europees figuur als onafhankelijk voorzitter. Hier werd onder meer naar Guy Verhofstadt gekeken.
  • Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit elke lidstaat. Een roterend voorzitterschap vertegenwoordigt hierin de Raad 

Verdragswijziging?

De Raad sluit, in tegenstelling tot het Europees Parlement, voorlopig de deur voor een eventuele verdragswijziging . Ook de Commissie is hier geen voorstander van. Volgens de Raad moeten de resultaten en conclusies van de Conferentie opgenomen worden in een verslag. Dat verslag zou dan na de Conferentie (in 2022) overgemaakt worden aan de Europese Raad. Op basis van hun input kunnen de instellingen dan eventueel acties ondernemen. 

Volgende stappen

Nu de Raad een positie heeft ingenomen, kunnen de interinstitutionele gesprekken met Parlement en Commissie officieel beginnen. Die moet leiden tot een gemeenschappelijke verklaring over de organisatie van de Conferentie over de Toekomst van de Europese Unie. Het is echter nog afwachten wanneer deze effectief van start zou gaan.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons