U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie presenteert werkprogramma 2022

19 oktober 2021 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie presenteerde haar nieuwe werkprogramma voor 2022 in het Europees Parlement, getiteld ‘Samen Europa sterker maken’. Ze lanceren volgend jaar 42 nieuwe beleidsinitiatieven.

  • Voor het eerst maakt de de Europese Commissie een analyse van de administratieve last van een voorstel en past zo het ‘one in, one out’ principe toe.
  • Het werkprogramma bevat 42 nieuwe initiatieven, 26 aangekondigde herzieningen en 6 voorstellen worden terug ingetrokken.
  • Raadpleeg het werkprogramma hier en de annexen hier.

In dit artikel geven we een overzicht van de opvallendste nieuwigheden.

 

Europese Commissie presenteert werkprogramma 2022

Een Europese Green Deal

De Europese Commissie gaat met dit werkprogramma verder op de ingeslagen weg om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Daarvoor worden de CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen herzien en komt er een kader voor geharmoniseerde metingen van de emissies van vervoer en logistiek. Groene obligaties zullen een steeds belangrijkere rol spelen in de financiering die hiervoor nodig is. 

Het actieplan inzake nulverontreiniging krijgt een vervolg, onder meer op het gebied van geïntegreerd waterbeheer en herziene normen voor luchtkwaliteit. Verwacht je daarnaast aan maatregelen om de toevoeging van microplastics aan producten te beperken en het vrijkomen ervan in het milieu te verminderen. Ook de wetgeving inzake indeling, etikettering en verpakking wordt herzien. In het kader van het bevorderen van de circulaire economie is er blijvende aandacht voor duurzame producten en 'Right to Repair'.

Om het nieuwe streefcijfer voor hernieuwbare energie te ondersteunen komt er een mededeling rond zonne-energie, waarin bestaande belemmeringen zullen worden aangepakt. Extra middelen in het sociaal klimaatfonds moeten ervoor zorgen dat deze transitie rechtvaardig verloopt. 

Er wordt blijvend ingezet op een een groenere en meer duurzame landbouw in de uitwerking van de "van boer tot bord”-strategie, onder meer door wetgeving rond pesticides. In 2022 zal de Commissie ook met de lidstaten samenwerken om ambitieuze nationale plannen overeen te komen om de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de Green Deal te behalen.

Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk 

De Europese Commissie wil dat Europa de leider is in betrouwbare en veilige technologie die de mens centraal zet. De COVID-19 crisis heeft getoond dat de interne markt niet overal even veerkrachtig is. Daarom komt er een nood-instrument voor de interne markt om toekomstige verstoringen op te vangen. Ook de European Chips Act voor halfgeleiders past in dit kader.

Er wordt verder ingezet om de digitale transformatie van de EU tegen 2030 te verwezenlijken. Zo wil ze ook dat de digitale transformatie van de energiesector versnelt zodat de verschuiving naar hernieuwbare energie, geconnecteerde mobiliteit en slimme gebouwen sneller verloopt. De Europese Commissie zal ook een European Cyber Resilience Act lanceren die gemeenschappelijke cybersecurity standaarden moet vastleggen voor producten. 

Tot slot worden nieuwe maatregelen verwacht om digitale vaardigheden in scholen en hoger onderwijs te promoten en faciliteren.

Een economie die werkt voor de mensen 

De Commissie houdt in deze pijler rekening met de invloed van de crisis op onze economie. Ze wil namelijk een nieuwe impuls geven aan het publiek debat over begrotingsregels en economic governance dat sturing zal geven aan het begrotingsbeleid voor de komende periode.

Daarnaast komen ook de aspecten werk, sociale vangnetten en sociale dialoog naar voren. De Commissie wil zorgen dat Europeanen toegang hebben tot hoogwaardige banen, in een eerlijke, evenwichtige en veilige omgeving. De Commissie zal hiervoor actie ondernemen in verband met het minimuminkomen, het versterken van sociale dialoog en het beschermen tegen de risico’s aan de blootstelling aan asbest op het werk. Over het algemeen zal de Commissie ook zorgen voor een follow-up van de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten.

Tot slot wordt ook ingespeeld op de sleutelrol van de financiële sector in het economisch herstel. De Commissie wil focussen op onmiddellijke digitale transacties, het verder ontwikkelen van de eengemaakte Europese kapitaalmarkt en het verbeteren van de toegang tot kapitaal voor kmo’s. Ze wil ook werk maken van een snelle en consistente uitvoering van de internationale G20/OESO belastinghervorming.

Een sterker Europa in de wereld 

De huidige geopolitieke verschuivingen benadrukken de noodzaak om de invloed van Europa en de Europese waarden en belangen te verdedigen. Europa wil partnerschappen opbouwen die draaien rond de groene en digitale transitie. De Commissie wil haar partnerschappen met bondgenoten versterken, een nieuwe gezamenlijke EU-NAVO verklaring presenteren en een defensiepakket opstellen om de strategische afhankelijkheid van de EU te verminderen. 

De Commissie zal ook een nieuwe strategie inzake internationale energiebetrokkenheid voorstellen en een actieplan voor internationaal oceaanbeheer.

Bevordering van onze Europese manier van leven 

Om de Europese levenswijze in 2022 verder te promoten kijkt de Europese Commissie in eerste plaats naar de Europese jeugd. De Commissie zal zich richten op jonge benadeelde Europeanen en hun integratie in opleidingen en werkgelegenheid proberen verbeteren. Daarvoor zal ze het ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) initiatief ontwikkelen. 

Daarnaast wil de Commissie het topniveau van Europese universiteiten behouden, en zo de volgende generatie van wetenschappers en academici verzekeren. Daarvoor wordt een onderwijspakket voorgesteld, met onder meer een Strategie voor Universiteiten.

Na de COVID-19 crisis wil de Commissie ook werken aan een duurzame en betaalbare kwaliteitszorg, bijvoorbeeld via een Zorgstrategie. Om de strategische autonomie in de medische sector versterken moet medicatie nog meer toegankelijk en betaalbaar worden, ook voor kinderen.

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Uiteraard staat 2022 nog in het teken van de Conferentie van de Toekomst van Europa. Wat nieuwe initiatieven betreft gaat er veel aandacht naar mediavrijheid door het lanceren van een European Media Freedom Act die we mogen verwachten in het derde kwartaal van 2022. Daarnaast werkt de Europese Commissie aan enkele initiatieven rond de grensoverschrijdende erkenning van ouderschap en bescherming van kwetsbare volwassenen.

 

Lees hier de communicatie van de Europese Commissie over het werkprogramma 2022.

Raadpleeg hier de annexen van het werkprogramma.

Maak een account aan

Volg ons