U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over verbeterd systeem Europese Blauwe Kaart

18 mei 2021 - door Kelly Digneffe

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt om het systeem van de Europese Blauwe Kaart aantrekkelijker te maken voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen. 

Akkoord over verbeterd systeem Europese Blauwe Kaart

Welke verbeteringen zijn er aangebracht? 

- meer flexibele toelatingscriteria (officieel contract van min. 6 maanden) 

- lagere salarisdrempel 

- mogelijkheid tot verhuis van de ene lidstaat naar de andere in een eerste 12 maanden. Ook voor meereizende familieleden worden de herenigingsprocedures en toegang tot de arbeidsmarkt versoepeld. 

Meer info: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04202/agre…;

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons