U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Rule of Law Review Cycle op agenda Raad en Parlement

13 september 2019 - door Simon De Coster

In juli presenteerde de Commissie haar voorstel voor een versterking van de rule of law.

  • Vooral de Rule of Law Review Cycle springt in het oog
  • Het Europees Parlement deed reeds een gedachtenwisseling met Frans Timmermans
  • Binnen de Raad wellicht dit jaar nog een reactie op het voorstel
Rule of Law Review Cycle op agenda Raad en Parlement

Versterking van de Rule of Law

In juli 2019 presenteerde de Commissie haar plan voor de versterking van de Rule of Law. Na inbreuken tegen de rule of law in Hongarije, Polen, Roemenië en Bulgarije was er in verschillende lidstaten enige bezorgdheid. Met dit voorstel wil de Commissie een echte rule of law cultuur doorheen de Unie promoten en inbreuken in de toekomst voorkomen. Het volledige voorstel kan je hier terug vinden.

Het opvallendste onderdeel van het voorstel is de introductie van een Rule of Law Review Cycle. Deze cyclus is gebaseerd op een jaarlijks verslag over de staat van de rule of law in de verschillende lidstaten. Door onder meer die nauwe monitoring moet die cyclus vermijden dat lidstaten te weinig aandacht hebben voor de rechtstaat.

 

De Raad en het Europees Parlement

Een concreet wetsvoorstel ontbreekt voorlopig. Daarvoor wacht de Commissie op feedback van de Raad en het Parlement.

Het Europees Parlement besprak het voorstel al tijdens een gedachtewisseling met Commissaris Frans Timmermans in de LIBE-commissie. De volgende stap is een rapporteur aanduiden. Die stelt een reactie op in de vorm van een resolutie.

Ook binnen de Raad hebben de Finnen het voorstel op agenda gezet. Tijdens de Raad Algemene Zaken van 18 september bespreken de Ministers het voorstel een eerste keer. Een officiële reactie (in de vorm van conclusies) volgt wellicht nog onder hun Voorzitterschap. De Finnen gaven namelijk aan dat rule of law samen met het MFK hun prioriteit zal zijn.

Eens de Raad en Parlement officieel reageren op het voorstel zal de Europese Commissie een initiatief voorbereiden. Dat wordt wellicht een werkje voor toekomstig Commissaris voor Justitie en Rule of Law Didier Reynders.

Maak een account aan

Volg ons