U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement keurt akkoord over Single Digital Gateway goed

12 oktober 2018 - door Veronique Vennekens

Met een overweldigende meerderheid (539 voor, 61 tegen, 17 onthoudingen) keurde het Europees Parlement het interinstitutioneel akkoord goed over de Single Digital Gateway.

De Single Digital Gateway maakt het makkelijker voor burgers om toegang te krijgen tot verschillende diensten, informatie en administratieve procedures die nodig zijn om vrij te bewegen in de Europese Unie. Het bouwt verder op het Your Europe platform en gaat uit van het ‘Once Only Principe’. Burgers en bedrijven kunnen aan publieke administraties informatie bezorgen die dan later opnieuw kan gebruikt worden zonder dat men het opnieuw moet indienen.

Europees Parlement keurt akkoord over Single Digital Gateway goed

De onderhandelingen over het platform liepen niet altijd zo vlot. De discussies over welke diensten op het platform beschikbaar moeten zijn liep soms moeilijk. Nu zijn er 21 administratieve procedures in de tekst opgenomen terwijl de Commissie er maar 13 had voorgesteld. Daarnaast was de taal vooral voor België een groot struikelblok. Er is beslist om de documenten te vertalen naar de taal die het meest wordt gesproken door grensoverschrijdende arbeiders, namelijk Engels. Daarnaast vonden lidstaten het voor sommige procedures nodig om fysiek aanwezig te zijn bij de autoriteiten. Dit is enkel noodzakelijk wanneer het gaat om zaken van publiek belang voor veiligheid, gezondheid of fraude.

Volgens de tekst zou over vijf jaar het platform volledig functioneel moeten zijn.

Maak een account aan

Volg ons