U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over Europese collectieve verhaalprocedure

25 juni 2020 - door Veronique Vennekens

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zijn tot een akkoord gekomen over de richtlijn rond het opzetten van collectieve verhaalprocedures. De procedures kunnen worden opgestart door gekwalificeerde entiteiten die consumenten vertegenwoordigen die schade hebben geleden door oneerlijke praktijken door een bedrijf.

  • De richtlijn zorgt voor een balans tussen de bescherming van consumentenbelangen en de nood aan juridische zekerheid voor bedrijven.
  • De richtlijn komt er na schandalen zoals Dieselgate en Cambridge Analytica en maakt deel uit van ‘the New Deal for Consumers’.
  • De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.
Akkoord over Europese collectieve verhaalprocedure

Wanneer een bedrijf de EU wetgeving schendt en hierbij consumenten schade berokkent, kunnen deze consumenten dit bedrijf voor de rechter slepen via een gekwalificeerde nationale entiteit. Die nationale entiteit zal dan de consumenten vertegenwoordigen en eventueel compensatie vragen.

Elke lidstaat moet minstens één entiteit hebben die gekwalificeerd is om te beslissen over verhaalprocedures. De subsidiabiliteitscriteria voor die entiteiten worden bepaald door nationale wetgeving. Voor grensoverschrijdende acties - wanneer consumenten uit meerdere lidstaten zijn geraakt - zullen de criteria van de richtlijn gelden en zal er wederzijdse erkenning zijn door de lidstaten van de entiteiten die gekwalificeerd zijn voor zo’n grensoverschrijdende acties.

De richtlijn heeft onder andere betrekking op lucht- en treinreizigers rechten, toerisme, gezondheidsdiensten, financiële diensten, energie, data bescherming en productaansprakelijkheidswetten.

De formele goedkeuring van de tekst door de Raad staat pas gepland in september. Daarna moet het Europees Parlement de tekst van de Raad goedgekeuren. Dan is de richtlijn formeel aangenomen.

Lees het originele voorstel van de Europese Commissie hier.
De volledige tekst van het politiek akkoord hebben we nog niet tot onze beschikking.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons