U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transnationale projecten om rechten van verdachten en slachtoffers van misdrijven te ondersteunen

Deadline

Code

JUST-JACC-AG-2019

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep zijn:

 • bij te dragen tot de effectieve en coherente toepassing van het EU-strafrecht op het gebied van de rechten van verdachten of beklaagden van misdrijven (prioriteit procedurele rechten);
 • bij te dragen tot de effectieve en coherente toepassing van het EU-strafrecht op het gebied van de rechten van slachtoffers van misdrijven (prioriteit slachtofferrechten).

In beide prioriteiten kunnen de acties toekomstgerichte initiatieven omvatten die verband houden met leemten in de EU-wetgeving waar EU-actie nodig is. Projecten die maximale praktische voordelen en impact voor de doelgroepen opleveren, zullen gunstiger worden beoordeeld dan theoretische projecten die voornamelijk bestaan uit onderzoek en andere analytische activiteiten. Een succesvol project moet zorgen voor gemakkelijke toegang tot en brede verspreiding van de resultaten.

Budget

Het budget voor deze oproep bedraagt 3.6 miljoen euro.

Begunstigden

De aanvrager en de partners moeten openbare entiteiten of particuliere organisaties zijn, naar behoren gevestigd in een van de aan het programma deelnemende landen, of internationale organisaties.

Organisaties die winstgericht zijn, mogen alleen aanvragen indienen in samenwerking met openbare entiteiten of particuliere non-profitorganisaties.

In het kader van het programma Justitie worden entiteiten die zijn verbonden aan een begunstigde en gekoppelde derde partijen niet als projectdeelnemers beschouwd, tenzij ze als partners in het voorstel worden opgenomen.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons