U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Training of justice professionals covering civil law, criminal law or fundamental rights

Deadline

Code

JUST-JTRA-EJTR-AG-2020

Doelstellingen

Het doel is bij te dragen tot de effectieve en coherente toepassing van het EU-recht op het gebied van het burgerlijk recht, het strafrecht en de grondrechten, zoals vastgelegd in het EU-Handvest, door te helpen inspelen op de opleidingsbehoeften van justitieprofessionals op deze gebieden.

De prioriteiten voor 2020 zullen de financiering concentreren op opleidingsactiviteiten en hulpmiddelen voor opleidingsaanbieders, zoals hieronder beschreven, om:

1) de opleidingsbehoeften aanpakken en de grensoverschrijdende samenwerking van opleidingsaanbieders voor gevangenispersoneel en reclasseringspersoneel verbeteren;

2) ondersteuning van grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten:

 • voor justitie professionals, en / of
 • voor multiplicatoren, zoals gerechtelijke trainers of coördinatoren van EU-rechtbanken, wanneer er garanties zijn dat de multiplicatoren hun kennis op systematische wijze doorgeven aan andere beoefenaars van juridische beroepen, en / of
 • voor beroepsoverschrijdende beroepsopleiding, om discussies in verschillende juridische beroepen over de toepassing van EU-wetgeving te stimuleren en bij te dragen tot een Europese juridische cultuur over beroepsgrenzen heen.
   

Budget

Voor deze oproep wordt €5.350.000 voorzien.

Begunstigden

De call is bedoeld voor alle EU lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, en inclusief Albanië en Montenegro.

Info & contact

Meer informatie staat op het portaal van de Europese Commissie. Indienen kan via hetzelfde portaal.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons