U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Town Twinning

Deadline

Code

EACEA/52/2019

Inleiding

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. 

Doelstellingen

Deze maatregel 'town twinning' heeft tot doel projecten te ondersteunen die een grote verscheidenheid van burgers uit partnersteden samenbrengen rond onderwerpen die in de lijn van de doelstellingen van het programma liggen. Er wordt voorrang gegeven aan projecten die gericht zijn op de voor deze maatregel vastgelegde jaarlijkse prioriteiten. Door burgers op lokaal en Unieniveau te mobiliseren om over concrete vraagstukken uit de Europese politieke agenda te debatteren, probeert deze maatregel burgerparticipatie in het beleidsvormingsproces van de Unie te stimuleren en mogelijkheden voor maatschappelijk engagement en vrijwilligerswerk op Unieniveau uit te werken. Stedenverband moet hier in de ruimste zin worden geïnterpreteerd, dus als verwijzend naar gemeentendie stedenbandenovereenkomsten hebben gesloten of beloofd hebben te zullen sluiten alsook naar gemeenten die andere vormen van partnerschappen zijn aangegaan ter versterking van hun samenwerking en culturele banden. 

Budget

Projecten kunnen tot €25 000 steun krijgen.

Begunstigden

Steden en gemeenten, stedenbandencomités, vzw’s die de lokale autoriteiten vertegenwoordigen Organisaties van minimum 2 deelnemende landen (min. 1 EU lidstaat) 

Het programma staat open voor deelname van de volgende landen: 

  • de lidstaten;
  • de toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, overeenkomstig de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor de deelname van die landen aan programma's van de Unie, die zijn vastgesteld in de respectieve raamovereenkomsten, besluiten van de Associatieraad of soortgelijke overeenkomsten;
  • de EVA-landen die partij zijn bij de EER-overeenkomst, krachtens die overeenkomst.

Info & contact

Indienen kan via het portaal van de Europese Commissie. Alle informatie vindt u terug in de programmagids 2020.

Met vragen kan u terecht bij NCP Jill Everaerdt via  europavoordeburger@vlaanderen.be of  02 553 06 26.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons