U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

To enhance rights of persons suspected or accused of crime and the rights of the victims of crime

Deadline

Code

JUST-JACC-AG-2020

Doelstellingen

De doelstellingen van deze oproep zijn:

 • bijdragen aan de effectieve en coherente toepassing van het EU-strafrecht op het gebied van de rechten van personen die verdacht of beschuldigd worden van misdrijven (prioriteit van procedurele rechten);
 • bijdragen aan de effectieve en coherente toepassing van het EU-strafrecht op het gebied van de rechten van slachtoffers van misdrijven (prioriteit van slachtoffers).

Projecten kunnen onderstaande elementen bevatten:

 • analytische activiteiten, zoals gegevensverzameling en het creëren van databases, enquêtes, onderzoek enz .;
 • wederzijds leren, uitwisseling van goede praktijken, ontwikkeling van werkmethoden die mogelijk aan andere deelnemende landen kunnen worden overgedragen;
 • uitwisseling en verstrekking van informatie en ontwikkeling van informatie-instrumenten;
 • capaciteitsopbouw voor professionals;
 • het vergemakkelijken van de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten (inclusief waar relevant nationale deskundigen of agentschappen die zich bezighouden met de aspecten waarop deze oproep betrekking heeft) en / of beoefenaars van juridische beroepen en / of dienstverleners (inclusief multidisciplinaire netwerken op EU- of internationaal, nationaal, regionaal of lokaal niveau);
 • communicatieactiviteiten, waaronder de verspreiding van informatie over rechten en activiteiten die het bewustzijn vergroten van de bestaande regels inzake rechten op EU- en nationaal niveau, relevant voor de prioriteiten van de oproep;
 • opleidingsactiviteiten, zolang deze van aanvullende aard zijn en niet het hoofddoel van het project zijn.

Budget

Voor deze call werd €3.000.000 voorzien.

Begunstigden

De call is bedoeld voor alle EU lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, en inclusief Albanië en Montenegro.

Info & contact

Meer informatie en een tool om projecten in te dienen staat op het portaal van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons