Juridische samenwerking in burgerlijke en strafzaken

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep heeft 3 prioriteiten:

 • Steun aan samenwerking in burgerlijke zaken
 • Steun aan samenwerking in strafzaken
 • Steun voor de leden van het Europees justitieel netwerk (EJN) in burgerlijke en handelszaken en voor de nationale autoriteiten, rechtbanken en beroepsverenigingen die zij vertegenwoordigen

Terwijl verschillende maatregelen en initiatieven worden genoemd, wordt niet gevraagd om ze allemaal in één project op te nemen. Projecten met een sterke focus worden zeer gewaardeerd.

 • analytische activiteiten, zoals het verzamelen van gegevens, enquêtes, onderzoeksactiviteiten, enz .;
 • wederzijds leren, identificatie en uitwisseling van goede praktijken, ontwikkeling van werkmethoden die overdraagbaar kunnen zijn naar andere deelnemende landen;
 • Uitwisseling en levering van informatie en ontwikkeling van informatiehulpmiddelen;
 • capaciteitsopbouw voor professionals;
 • het vergemakkelijken van samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en instanties, beoefenaars van juridische beroepen en / of dienstverleners (met inbegrip van multidisciplinaire netwerken op internationaal, nationaal, regionaal of lokaal niveau);
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten;
 • opleidingsactiviteiten kunnen ook in het kader van deze oproep worden gefinancierd, mits deze een bijkomstig karakter hebben en niet het hoofddoel van het project.

Budget

Totaal budget is 5.6 miljoen euro.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons