U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of facilitating and promoting judicial cooperation in civil and/or criminal matters and in the area of access to justice

Deadline

Code

JUST-2021-JCOO-JACC-OG-FPA

Inleiding

Deze oproep wil partnerschapsovereenkomsten tot stand te brengen met Europese netwerken. De Commissie is specifiek op zoek naar netwerken met als doel de verbetering van justitiële samenwerking en/of het garanderen van toegang tot de rechter voor iedereen. De partnerschapsovereenkomst geldt voor een periode van 4 jaar. Met een jaarlijkse subsidie wordt de capaciteit van de netwerken versterkt en kunnen ze beter bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van EU-beleid en hun eigen activiteiten, met name:

 • Analytische activiteiten
 • Opleidingsactiviteiten
 • Wederzijds leren
 • Samenwerkingsactiviteiten
 • Bewustmaking en verspreidingsactiviteiten

 

Budget

Het jaarlijks budget voor deze oproep bedraagt €4,2 miljoen euro. Daarmee verwacht men 13 tot 15 netwerken te ondersteunen.

Info & contact

Alle nodige informatie vindt u terug in de oproepfiche. Een project indienen kan via het portaal van de Europese Commissie.

Indien u vragen heeft contacteert u rechtstreeks de Europese Commissie via EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons