U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Jouw stem in europa > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: roadmap herziening luchtkwaliteitsnormen

03 januari 2021 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft haar stappenplan voor de herziening van de EU-wetgeving voor luchtkwaliteit gepubliceerd. Dit is een eerste stap om de normen aan te scherpen en deze beter af te stemmen op de door de WHO aanbevolen waarden.

  • Deze herziening moet ook het wetgevend kader verbeteren
  • Commentaren op de roadmap (4 blz., zie bijlage) zijn welkom tot 14 januari
  • Het voorstel van de Commissie wordt verwacht in het derde kwartaal van 2022
Jouw stem in Europa: roadmap herziening luchtkwaliteitsnormen

Verwacht wordt dat dit initiatief van de European Green Deal in het derde kwartaal van 2022 alle richtlijnen van het wetgevingspakket "Schone lucht in Europa" zal wijzigen. De Commissie bouwt hierbij voort op de lessen die zijn getrokken uit de fitnesscontrole van de richtsnoeren, die eind 2019 mogelijke gebieden voor verbetering aan het licht heeft gebracht.

Voor bepaalde verontreinigende stoffen die onder deze richtlijnen vallen, is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat er ernstige schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn bij concentraties die onder de EU-luchtkwaliteitsnormen liggen, zoals voor fijne zwevende deeltjes (PM2,5).

De herziening is niet alleen bedoeld om de normen bij te stellen, maar ook om het wetgevend kader te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft de sancties en de voorlichting van het publiek. Maar tevens door de plaatselijke autoriteiten te helpen de lucht te zuiveren door de bewaking van de luchtkwaliteit, het opstellen van modellen en het opstellen van plannen te versterken. Zo moeten de controlecriteria worden verduidelijkt en moet de vergelijkbaarheid van de luchtkwaliteitsgegevens worden verbeterd.

Jouw opmerkingen zijn welkom tot 14 januari 2021

Geef jouw input op de roadmap voor de herziening luchtkwaliteitsnormen.

Een uitgebreide consultatie volgt in het derde kwartaal 2021.
 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons