U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: roadmap herziening EU-voorschriften energieprestaties gebouwen

28 februari 2021 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over haar roadmap voor de herziening van de EU-richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen, ook gekend als EPBD.

De herziening van de EPBD maakt deel uit van de EU-strategie 'renovatiegolf', die tot doel heeft het jaarlijkse tempo van de energierenovaties van Europese gebouwen minstens te verdubbelen en zo bij te dragen tot de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU

Jouw stem in Europa: roadmap herziening EU-voorschriften energieprestaties gebouwen

In de routekaart voor de herziening van de EPBD overweegt de Europese Commissie drie opties: 

  1. De status quo
  2. De invoering van niet-wetgevende instrumenten, zoals technische bijstand, voorlichtingscampagnes en financiering van renovatieprojecten
  3. En een amendering van de EPBD

Amendering EPBD

Wat de laatste van bovenvermelde opties betreft, is de Europese Commissie van mening dat een gefaseerde invoering van verplichte minimumnormen voor energieprestaties voor verschillende soorten gebouwen (openbare en particuliere, niet-residentiële en residentiële) een centraal onderdeel zal vormen van de herziening van de EBPD.

Een mogelijkheid hierbij is om te beginnen met strengere eisen voor specifieke soorten gebouwen, zoals openbare gebouwen of kantoorgebouwen, en de eisen geleidelijk uit te breiden naar andere gebouwen.

Actualisering regelgevingskader voor energieprestatiecertificaten

Een ander centraal element van de EPBD-herziening is volgens de Commissie de actualisering van het regelgevingskader voor energieprestatiecertificaten om de kwaliteit en de beschikbaarheid ervan te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door een grotere harmonisatie, de opneming van aanvullende informatie en strengere bepalingen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevensbanken.

De routekaart toont ook andere mogelijke maatregelen, met name de invoering van renovatiepaspoorten voor gebouwen. 

Volgende stappen

Deadline deelname openbare raadpleging roadmap herziening EPBD-richtlijn is 22 maart.

EC-voorstel herziening EPBD-richtlijn is gepland voor het vierde kwartaal van 2021.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Renovatiegolf

Feedback op roadmap en openbare raadpleging herziening richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Lees meer
Volg ons