U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Jouw stem in europa > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: EU-Colombia/Ecuador/Peru handelsakkoord

15 januari 2021 - door Veronique Vennekens

Deze consultatie gaat over de evaluatie van het handelsakkoord met Colombia, Ecuador en Peru. Belanghebbenden kunnen deelnemen aan de bevraging tot 8 april 2021.

Deelnemen aan de consultatie kan via de website van de Europese Commissie.

Jouw stem in Europa: EU-Colombia/Ecuador/Peru handelsakkoord

Wie wil de Europese Commissie bevragen?

De belangrijkste belanghebbenden zijn degenen die betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen over en de uitvoering van en / of het toezicht op de overeenkomst, degenen die door de overeenkomst zouden kunnen worden beïnvloed - ongeacht hun toegangsmogelijkheden tot de raadplegingen - en degenen die belangstelling hebben getoond:

 • Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven - zoals kamers van koophandel of brancheorganisaties, en individuele bedrijven, inclusief kmo's - in de EU en de partnerlanden;
 • sociale partners (werkgeversverenigingen en werknemersvertegenwoordigers / vakbonden) zowel in de EU als in de partnerlanden van de Andes;
 • NGO's en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld - inclusief consumentenorganisaties - in de EU en de partnerlanden, die zich bezighouden met economische, sociale, milieu- en mensenrechtenkwesties;
 • (Academische) experts uit de EU en partnerlanden, evenals degenen die zich bezighouden met handels- en ontwikkelingsvraagstukken;
 • Internationale organisaties, zoals onder meer de IAO en de VN, waaronder relevante toezichthoudende instanties, WTO, UNCTAD, ITC, UN Global Compact en anderen;
 • vertegenwoordigers van het openbaar bestuur;
 • vertegenwoordigers van EU-instellingen en lidstaten;
 • Kwetsbare groepen die mogelijk getroffen zijn en het risico lopen te worden uitgesloten van de consultaties.

Waar focust de consultatie zich op?

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Bijdragen aan de identificatie van mogelijke economische, sociale, ecologische en mensenrechteneffecten van de overeenkomst;
 • Bijdragen tot het identificeren van sectoren en groepen die hebben geprofiteerd of negatief zijn beïnvloed als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst;
 • Om de redenen voor dergelijke effecten te analyseren; en
 • Bijdragen aan de identificatie en uitvoering van de case studies.

Deelnemen aan de consultatie kan tot 8 april 2021 via de website van de Europese Commissie.

Maak een account aan

Volg ons