U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: duurzame corporate governance

04 november 2020 - door Veronique Vennekens

Dit initiatief heeft tot doel het EU-regelgevingskader inzake vennootschapsrecht en corporate governance te verbeteren. Het zou bedrijven in staat stellen zich te concentreren op duurzame waardecreatie op de lange termijn in plaats van voordelen op korte termijn. Het is bedoeld om de belangen van bedrijven, hun aandeelhouders, managers, stakeholders en de samenleving beter op elkaar af te stemmen. Het zou bedrijven helpen om duurzaamheidsgerelateerde zaken beter te beheren in hun eigen bedrijfsvoering en waardeketens op het gebied van sociale en mensenrechten, klimaatverandering, milieu, enz.

Deelnemen aan de openbare consultatie kan tot 8 februari 2021. Meer informatie kan terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw stem in Europa: duurzame corporate governance

Zoals aangekondigd in de Europese Green Deal en de mededeling van de Commissie over het (COVID-19) herstelplan, is het belangrijk dat duurzaamheid verder wordt verankerd in het kader voor corporate governance. Duurzaamheid in corporate governance omvat het aanmoedigen van bedrijven om bij hun zakelijke beslissingen rekening te houden met de milieu- (inclusief klimaat, biodiversiteit), sociale, menselijke en economische impact, en zich te concentreren op het creëren van duurzame waarde op de lange termijn in plaats van op financiële waarde op korte termijn. Concurrerende duurzaamheid zal bijdragen aan het herstel van COVID-19 en aan de veerkracht en ontwikkeling van bedrijven op de lange termijn.

Deze openbare raadpleging heeft tot doel gegevens te verzamelen en de standpunten van belanghebbenden te verzamelen met betrekking tot een mogelijk initiatief inzake duurzame corporate governance. De vragen zijn bedoeld om hun mening te geven over de meest relevante aspecten van duurzame corporate governance. Meer specifiek heeft de raadpleging tot doel:

  • De standpunten van belanghebbenden verzamelen over de noodzaak en doelstellingen van EU-interventie en over verschillende beleidsopties;
  • Gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om de kosten en baten van verschillende beleidsopties beter in te schatten;
  • Extra kennis vergaren over bepaalde specifieke kwesties, met name wat betreft nationale kaders, handhavingsmechanismen en huidige jurisprudentie.

Deelnemen aan de openbare consultatie kan tot 8 februari 2021. Meer informatie kan terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Maak een account aan

Volg ons