U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: certificering koolstofverwijdering

09 februari 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over een ontwerp-verordening die een kader moet scheppen voor de certificering van koolstofverwijdering.

  • EU-regels voor de certificering van koolstofverwijdering 
  • Deadline deelname 2 mei

Het certificeringskader moet bepalen welke types koolstofverwijdering in aanmerking komen en strenge eisen vaststellen voor meetkwaliteit, monitoring, rapportage en verificatie.
De Commissie hoopt dat dit kader aanvullende financiering uit particuliere en publieke bronnen zal vergemakkelijken om extra koolstofverwijdering in de EU te genereren.

Jouw stem in Europa: certificering koolstofverwijdering

De Commissie zal nagaan of in de verordening gemeenschappelijke minimumnormen moeten worden vastgesteld voor certificeringsmethoden, met inbegrip van toezicht, rapportage en verificatie, dan wel of moet worden voorzien in uitgebreide regels voor de certificering van elk type koolstofverwijdering.

De Commissie zal zich ook buigen over de relevante actoren (particuliere exploitanten of overheidsinstanties) voor de voorafgaande validering van koolstofverwijderingsprojecten en de daaropvolgende verificatie van de verwezenlijkte verwijderingen.

De ontwerp-verordening wordt in het vierde kwartaal van 2022 verwacht. 

Neem deel aan de publieke consultatie (deadline 2 mei).

 

Ter info hierbij nogmaals de roadmap voor het toekomstige actieplan koolstofverwijdering.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons