U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > eu uitbreiding buitenlandse acties > calls >

Intern Veiligheidsfonds: grensbeheersysteem EUROSUR (ISFB-2016-AG-ESUR-01)

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep ondersteunt de implementatie en verdere ontwikkeling van het Europees Grensbewakingssysteem (EUROSUR), dat sinds december 2013 operationeel is. EUROSUR is een multifunctioneel systeem dat gebruikt wordt om illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen. Het streeft ernaar bij te dragen tot het beschermen en redden van de levens van migranten die de buitengrenzen proberen over te steken. 

Projectaanvragen in het kader van deze oproep moeten ten minste een van de volgende prioriteiten omvatten: 

 • Uitwisseling van de situaties met naburige buitengrenzen
 • Steun aan de lidstaten om kleine schepen te detecteren en op te volgen
 • Samenwerking met naburige derde landen

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor deze oproep:

 

 • Verbetering van kennis en begrip van de situatie in lidstaten en derde landen door middel van analyse, evaluatie en nauwlettend toezicht op het beleid;
 • Ontwikkeling van statistische hulpmiddelen, met inbegrip van gemeenschappelijke statistische instrumenten, methoden en gemeenschappelijke indicatoren;
 • Ondersteuning en toezicht op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving en de beleidsdoelstellingen van de Unie in de lidstaten en beoordelen van hun effectiviteit en effect, met inbegrip van respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden.
 • Bevordering van netwerken, wederzijds leren, identificatie en verspreiding van beste praktijken en innovatieve benaderingen tussen verschillende stakeholders op Europees niveau;
 • Projecten ter bevordering van de harmonisatie en interoperabiliteit van grensbeheer
 • Gerelateerde acties in overeenstemming met gemeenschappelijke EU-normen met het oog op het ontwikkelen van een geïntegreerd Europees grensbeheersysteem;
 • Bewustmaking van beleid en doelstellingen van de Unie tussen belanghebbenden en het grote publiek, met inbegrip van bedrijfscommunicatie over de politieke prioriteiten van de Unie;
 • Ondersteuning van speciale innovatieve projecten die nieuwe methoden en / of technologieën ontwikkelen die overgedragen kunnen worden naar andere lidstaten, met name projecten die onderzoeksprojecten testen en valideren;
 • Steunacties in relatie tot en in derde landen

Budget

5,85 miljoen euro

Info & contact

Meer info en documenten vindt u terug via de pariticpant portal!

Vragen kan u richten aan amif.isf@ibz.eu

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Interne Veiligheid

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Fonds voor Interne Veiligheid is het waarborgen van een hoog niveau van veiligheid in de Unie. Het programma moet enerzijds de aanpak van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit versterken. Anderzijds wil het ook slachtoffers van misdrijven bijstaan en beschermen.

Welke soort acties:

Het programma heeft 3 specifieke doelstellingen

 • Het versterken van uitwisseling van informatie tussen en binnen rechtshandhavingsautoriteiten onderling, en met andere bevoegde en relevante organen, alsook derde landen en internationale organisaties
 • Intensiveren van grensoverschrijdende gezamenlijke operaties tussen en binnen de rechtshandhavings- en andere bevoegde autoriteiten van de Unie met betrekking tot zware en georganiseerde criminaliteit;
 • Ondersteunen van versterking van de capaciteit met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, met inbegrip van terrorisme, met name door intensievere samenwerking tussen overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en particuliere partners in de lidstaten.

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

 • Lokale overheden
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons