U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Eu uitbreiding buitenlandse acties > Calls >

AMIF: Engagement of diaspora communities on awareness raising

Deadline

Code

AMIF-2018-AG-INTE-5

Doelstellingen

 • De stem van de diaspora-gemeenschappen in de EU betrekken bij het verstrekken van informatie en bewustmaking van de verhalen van migrantensmokkelaars tegen illegale migratie en om te informeren over de mogelijkheden van vrijwillige terugkeer en re-integratieprogramma's
 • Op piloot-diaspora gebaseerde communicatiecampagnes en -activiteiten die zorgen voor accurate informatie feitelijke, betrouwbare en evenwichtige informatie over de risico's van illegale migratie en migrantensmokkel, beide tijdens de reis (gevaren van de reis wanneer ondernomen onregelmatig) en na aankomst (ontberingen om onregelmatig in de EU te leven en terug te keren), evenals op alternatieve legale routes naar Europa
 • Versterken van multistakeholder-samenwerking tussen actoren zoals lokaal regeringen/raden, maatschappelijke organisaties, privébedrijven en waar relevante derde landen over de beste manieren om met diasporagemeenschappen samen te werken als informatiedragers aan hun landgenoten die van plan zijn onregelmatig naar Europa te komen

 

Toepassingen die activiteiten voorstellen die gericht zijn op een van de volgende diaspora komen in aanmerking voor deze oproep: Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria. Elke aanvraag is gericht op een enkele diaspora-gemeenschap, die duidelijk in het aanvraagformulier moet worden vermeld.

Budget

500 000 euro

Begunstigden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten aanvragers en mede-aanvragers:

a) rechtspersonen zijn (aanvragen van natuurlijke personen komen niet in aanmerking);

b) gevestigd zijn in een lidstaat die deelneemt aan AMIF (dit is niet van toepassing op internationale organisaties);

c) overheidsinstanties zijn (inclusief lokale autoriteiten, openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, diensten voor jongeren en onderwijsinstellingen) of entiteiten die zonder winstoogmerk werken;

d) internationale organisaties mogen buiten de lidstaten van de Europese Unie gevestigd zijn die aan AMIF deelnemen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 24 60  

Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):
Vlaams ESF-agentschap
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@esf.vlaanderen.be
T 02 546 22 03
www.esf-agentschap.be

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
juliette.bach@fse.be
T 02 234 39 53
www.fse.be

Lees meer
Volg ons