U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werkprogramma Europese Commissie aangepast

28 mei 2020 - door Simon De Wachter

Het Europees herstelplan is er! Dat moet de gevolgen van de coronacrisis op Europa en haar lidstaten zoveel mogelijk beperken. Het Europees herstelplan omvat drie grote pijlers: 

De Europese Commissie presenteerde een aangepaste versie van haar werkprogramma voor 2020. Ze geeft prioriteit aan de voorstellen die belangrijk zijn voor de herleving van de economie na de coronacrisis, zoals de Europese Green Deal, de digitale strategie en acties die noodzakelijk zijn om herstel en weerbaarheid te stimuleren. 

Welke voorstellen worden uitgesteld? 
 

Werkprogramma Europese Commissie aangepast

Aangepast werkprogramma

Eind januari 2020 stelde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2020 voor. Het werkprogramma geeft een overzicht van de voorstellen die de Commissie dit jaar zal lanceren, met een indicatie van de timing. Door de coronacrisis is de Commissie genoodzaakt om sommige voorstellen prioriteit te geven en andere uit te stellen.

Een greep uit de uitgestelde voorstellen:

European Green Deal

 • Europees klimaatpact (Q4 2020)
 • Vernieuwde duurzame financieringstrategie (Q4 2020)
 • Nieuwe EU-strategie voor klimaatadaptatie (Q1 2021)
 • Nieuwe EU-bosstrategie (Q1 2021)
 • Empowerment van de consument voor de groene transitie (Q2 2021)
 • Achtste milieuactieplan (Q4 2020)

Europa klaar voor het digitale tijdperk

 • Actieplan voor digitaal onderwijs (Q3 2020)
 • Follow-up van het witboek over artificiële intelligentie (Q1 2021)
 • Communicatie over de toekomst van de Europese onderzoeksruimte (Q3 2020)

Een economie die werkt voor de mensen

 • Actieplan voor de kapitaalmarktenunie (Q4 2020)
 • Vennootschapsbelasting voor de 21ste eeuw (Q4 2020)
 • Actieplan tegen belastingontduiking en om belastingen eenvoudig te maken (Q3 2020)
 • Actieplan voor de douane-unie (Q3 2020)
 • Voorstel voor een single window voor douane (Q4 2020)

De Europese manier van leven promoten

 • Update van de vaardighedenagenda (Q3 2020)
 • Nieuw asiel- en migratiepact (Q2 2020)
 • Strategie tegen seksueel misbruik van kinderen (Q3 2020)

Een nieuwe push voor Europese democratie

 • Rapport over de impact van demografische verandering (Q2 2020)
 • Groenboek over veroudering (2021)
 • Communicatie over betere regelgeving (Q4 2020)

Prioriteiten

De Europese Commissie wil ook dat er geld gemobiliseerd wordt voor haar prioriteiten. Dat geld wordt uit het Meerjarig Financieel Kader en het nieuwe instrument, Next Generation EU gehaald. De prioriteiten vatten zich samen in drie thema’s: 

De Europese Green Deal als herstelstrategie van de EU:

 • Een massale renovatiegolf van onze gebouwen en infrastructuur en een meer circulaire economie, die lokale banen oplevert
 • De uitrol van hernieuwbare energieprojecten, met name wind- en zonne-energie, en het op gang brengen van een schone waterstofeconomie in Europa
 • Schoner vervoer en een schonere logistiek, met inbegrip van de installatie van een miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen en een stimulans voor reizen per spoor en een schone mobiliteit in onze steden en regio's
 • Versterking van het Just Transition Fund ter ondersteuning van de transitie, om bedrijven te helpen nieuwe economische kansen te creëren

Versterking van de interne markt en aanpassing aan het digitale tijdperk:  

 • Investeren in meer en betere connectiviteit, met name in de snelle uitrol van 5G-netwerken
 • Een sterkere industriële en technologische aanwezigheid in strategische sectoren, waaronder kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid, supercomputers en cloud
 • De opbouw van een echte data-economie als motor voor innovatie en het scheppen van werkgelegenheid
 • Verhoogde cybersecurity, supercomputers en de cloud

Een eerlijk en inclusief herstel voor iedereen:

 • Het SURE-initiatief zal 100 miljard euro beschikbaar stellen om werknemers en bedrijven te ondersteunen
 • Een agenda voor vaardigheden in Europa en een actieplan voor digitaal onderwijs zullen ervoor zorgen dat alle EU-burgers over digitale vaardigheden beschikken
 • Eerlijke minimumlonen en bindende maatregelen voor de transparantie van de lonen zullen kwetsbare werknemers (met name vrouwen) helpen
 • De Europese Commissie voert de strijd tegen belastingontduiking op en dit zal de lidstaten helpen om inkomsten te genereren 

Het volledige overzicht van het aangepaste werkprogramma vind je in deze factsheet en in deze bijlage.

Lees de communicatie van de Europese Commissie.

Wil je alles te weten komen over het aangepaste werkprogramma? Schrijf je dan snel in voor onze webinar op 2 juni!

Maak een account aan

Volg ons