U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > eu nieuws >

Werk, sociaal beleid en gezondheid: Commissarissen slagen voor hun hoorzitting

03 oktober 2019 - door Maarten Libeer

Voor de nieuwe Europese Commissie van start kan, worden ze eerst vakkundig op de rooster gelegd door de parlementsleden van de parlementaire commissie waar hun bevoegdheden onder vallen. Pas als ze dat 'overleven', kunnen ze van start gaan. Hoe verging het de commissarissen rond jobs, sociaal beleid en gezondheid?

 • Nicolas Schmit, Europees Commissaris voor Jobs, verscheen voor de EMPL - commissie
 • Stella Kyriakides, Europees Commissaris voor Gezondheid, verscheen voor de ENVI - commissie
 • Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor Innovatie en Jeugd verscheen voor de CULT-commissie. Lees er in dit artikel meer over. 
Werk, sociaal beleid en gezondheid: Commissarissen slagen voor hun hoorzitting

Nicolas Schmit

In zijn mission letter die Ursula Von Der Leyen hem zond kwamen de volgende prioriteiten naar voor: 

 • Implementeren van de Europese Pijler van Sociale Rechten
 • Legislatief instrument dat een minimumloon voor elke arbeiders verzekert
 • Design van een European Unemployment Benefit Scheme
 • Promoten van de sociale dialoog
 • Potentieel van het nieuwe ESF+ benutten
 • Update van de skills agenda
 • Sociale bescherming versterken in de unie. 

In zijn speech werd duidelijk dat hij twee hoofddoelen wil nastreven: ten eerste het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van goed opgeleide werknemers die reageren op de uitdagingen op vlak van digitalisering en klimaatverandering. Ten tweede kondigde hij aan dat hij sociale rechten voor iedereen en sociale integratie centraal zou stellen in zijn prioriteiten.

Europarlementsleden stellen verschillende vragen over de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten. Onder  meer over de sociale rechten en arbeidsomstandigheden van werknemers van digitale platforms adequaat konden beschermen en een EU-kindergarantie om armoede tegen te gaan. 

Ook waren er veel vragen rond hoe zo'n Europees systeem van minimuumlonen er uit zou zien. Daarin onderstreepte hij dat de EU zeker niet zou raken aan de nationale systemen van bv. collectieve arbeidsovereenkomsten. 

Bekijk hier de hoorzitting opnieuw. 

Stella Kyriakides

De nieuwe commissaris voor gezondheid kreeg de volgende krachtlijnen mee: 

 • Betaalbare medicijnen
 • Het potentieel van eHealth aanboren
 • Een nieuw framework voor medische toestellen ontwikkelen
 • De creatie van een Europees masterplan om kanker te bestrijden
 • Prioriteit geven aan een juiste communicatie over vaccinaties

Europarlementsleden stellen verschillende vragen over hoe de kandidaat-commissaris zou handelen met betrekking tot de strijd tegen kanker, de situatie op pesticiden, hormoonontregelaars, de gezondheid van bijen en manieren vinden om lidstaten ertoe te brengen de EU-wetgeving effectiever te implementeren. Daarnaast kwamen ook thema's rond genetisch gemodificeerde organismen en de strijd tegen voedselfraude aan bod.

Bekijk de hoorzitting hier. 

Maak een account aan

Volg ons