U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > eu nieuws >

Parlementsleden en lidstaten verdeeld over verdeelsleutel Brexit Adjustment Reserve

06 april 2021 - door Stagiair

De Europese Commissie stelde eerder dit jaar het Brexit Adjustment Reserve (BAR) voor om de sociale en economische gevolgen van Brexit op te vangen in de sectoren en de lidstaten die het hardst getroffen worden. Het dossier is momenteel in behandeling door de bevoegde parlementaire commissies, maar de verdeelsleutel van het BAR lijkt voor problemen te zorgen zowel onder de parlementsleden als de lidstaten. In dit artikel geven we je graag een update over de volgende zaken:

  • De behandeling van het dossier door de Commissie Regionale Ontwikkeling
  • Het verzet van de lidstaten tegen de verdeelsleutel onder leiding van Frankrijk
Parlementsleden en lidstaten verdeeld over verdeelsleutel Brexit Adjustment Reserve

Het Brexit Adjustment Reserve heeft een budget van ruim 5 miljard euro. De allocatie van dit budget gebeurt in twee rondes, in de eerste ronde wordt 4 miljard verdeeld. De tweede ronde, die wordt uitgegeven in 2024, bedraagt nog 1 miljard. De tweede ronde wordt pas vrijgegeven als een lidstaat het totale bedrag van de eerste ronde heeft uitgeven en/of als dit bedrag hoger is dan 0,06% van het nationale BBP.

De verdeelsleutel hangt af van twee factoren: een factor die verband houdt met de vis die wordt gevangen in de wateren die tot de exclusieve economische zone (EEZ) van het Verenigd Koninkrijk behoren en een factor die verband houdt met de handel met het Verenigd Koninkrijk. 

Lees meer over het BAR en de verdeelsleutel hier.

De behandeling van het dossier door de Commissie Regionale Ontwikkeling

Het verslag van Belgische rapporteur Pascal Arimont over het initiatief werd behandeld in de Commissie Regionale Ontwikkeling (REGI). De parlementsleden konden zich vinden in een groot aantal van zijn voorstellen maar de verdeelsleutel zorgde toch voor debat. Hoewel rapporteur Pascal Arimont uitdrukkelijk aan de leden van de commissie vroeg om de verdeelsleutel gerust te laten zodat het initiatief zo snel mogelijk goedgekeurd zou worden. 

De verdeelsleutel zorgde voornamelijk voor controverse onder Franse parlementsleden waaronder schaduwrapporteurs Irène Tolleret (Renew Europe) en François Alfonsi (Groenen/EFA). 

De parlementsleden zien problemen met de twee factoren van de verdeelsleutel

  • zo zou de verdeelsleutel voor de vis die wordt gevangen in de wateren die tot de exclusieve economische zone (EEZ) tot een gedifferentieerde behandeling van vissers leiden op basis van hun nationaliteit. 
  • Daarnaast zou de verdeelsleutel die verband houdt met de handel voorkeur geven aan lidstaten met een zeer sterke havenactiviteit

Als laatste bekritiseerden ze ook het criterium voor de uitgave van de tweede ronde van het budget waarbij een lidstaat pas in aanmerking komt voor de tweede ronde als de uitgaven meer dan 0,06% van het nationale BBP bedragen. Volgens de Franse parlementsleden sluit dit een groot aantal lidstaten uit van toegang tot de tweede ronde.

De commissieleden konden zich wel vinden in het voorstel van de rapporteur om de referentieperiode te vervroegen naar 1 januari 2019 in de plaats van 1 juli 2020. Daarnaast kwamen ze ook overeen om deze periode te verlengen tot 2023, sommige parlementsleden pleiten zelfs voor een verlenging tot 2026 voor de visserijsector. 

Ten slotte stemde een groot deel van de parlementsleden ermee in de financiële sector uit te sluiten van de reikwijdte van het reserve, dit omdat de financiële sector volgens de parlementsleden niet werd getroffen door de Brexit.

De Commissie Regionale Ontwikkeling zal in mei over het verslag van de rapporteur stemmen. De uitkomst hiervan zal ter stemming gelegd worden op de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 13 september.

Het standpunt van de lidstaten

De verdeelsleutel zorgt ook voor problemen onder de lidstaten in de Raad. Een aantal lidstaten onder leiding van Frankrijk hebben een offensief gestart om de verdeling te herzien en meer uit de brand te slepen dan het voorgestelde budget. De Fransen vinden dat ze te weinig krijgen in verhouding tot de 17,7% die Frankrijk vertegenwoordigt in het bruto nationaal inkomen van de Unie. 

Daarom stelt Frankrijk onder andere voor om het belang van de factor visserij niet per land te bekijken maar voor de 27 lidstaten in totaal. Frankrijk krijgt steun van onder andere Spanje, Italië en Roemenië. Ons land daarentegen staat zeer kritisch tegenover het Franse voorstel. 

Het Portugese voorzitterschap van de Raad zal hoogstwaarschijnlijk een nieuwe verdeelsleutel op tafel leggen later deze maand. VLEVA blijft dit nauwgezet in de gaten houden.


 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons