U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe Schengenstrategie voorgesteld

02 juni 2021 - door Simon De Coster

De Europese Commissie presenteerde deze week de nieuwe Schengen strategie.

  • Herziening van het Schengen evaluatie en monitoringmechanisme
  • Ambitie om de Schengenzone uit te breiden
  • Nieuw noodplan rond green lanes verwacht
Nieuwe Schengenstrategie voorgesteld

De Europese Commissie presenteerde deze week de nieuwe Schengen strategie. Daarmee wil men de Schengenzone, die de basis vormt voor het vrij verkeer van personen, nog sterker maken.

De strategie wil

  • het effectief beheer van de Europese buitengrenzen verzekeren. Dat moet onder meer door de Europese grens- en kustbewaking te verbeteren, via digitalisering van visumaanvragen en reisdocumenten, etc.
  • de Schengenzone intern versterken en de samenwerking tussen lidstaten verbeteren. Daarvoor volgt nog een EU Politie Samenwerkingscode, een upgrade van het Prüm raamwerk, en nieuwe initiatieven rond migratie.
  • de paraatheid en governance van de zone verbeteren. Daarvoor wil men het Schengen evaluatie en monitoring mechanisme herzien. De Commissie zal ook een noodplan presenteren waarmee het Green Lanes systeem voor ononderbroken vrachtverkeer kan worden gereactiveerd bij mogelijke toekomstige crises
  • de Schengenzone vergroten. De Commissie wil de Schengenzone uitbreiden met EU lidstaten die nog geen deel zijn van de zone

Het persbericht kan u hier terug lezen

Maak een account aan

Volg ons