U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > eu nieuws >

MFK: Europees Parlement bevestigt onderhandelingspositie

09 november 2018 - door Nand De Klerck

Tijdens een stemming op maandag 5/11/18 hebben de leden van de Begrotingscommissie hun onderhandelingsstandpunt over de volgende langetermijnbegroting (MFK) van de EU bevestigd, met inbegrip van gewenste cijfers per programma. 

De leden van de Begrotingscommissie onderstrepen de "eenheid en gereedheid" van het Parlement voor de komende onderhandelingen met de EU-ministers over het meerjarig financieel kader (MFK) na 2020 en betreuren het dat de lidstaten "geen significante vooruitgang" hebben geboekt bij het vinden van een gemeenschappelijk standpunt.

MFK: Europees Parlement bevestigt onderhandelingspositie

Het is niet genoeg

Zij zijn van mening dat het door de Europese Commissie ingediende MFK-voorstel een beginpunt is, maar het voorgestelde niveau ervan "zal de EU niet in staat stellen haar politieke toezeggingen na te komen en te reageren op de belangrijke uitdagingen die voor ons liggen".

Zij vragen de plenaire vergadering van het Europees Parlement om dit standpunt te bevestigen op 14/11/18.

Budgetten 

  • De begroting voor het onderzoeksprogramma Horizon Europa wordt vastgesteld op 120 miljard euro (Commissie: 83,5 miljard euro);
  • Versterking van het Europees strategisch investeringsplan ("Juncker Plan");
  • Verhoging van de financiering voor vervoersinfrastructuur en de KMO's
  • Handhaving van de financiering van het reeds lang bestaande cohesie- en landbouwbeleid;
  • Verdubbeling van de middelen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid, verdrievoudiging van de middelen voor Erasmus+;
  • De bijdrage van de EU aan de klimaatdoelstellingen wordt vastgesteld op minimaal 25% van de MFK-uitgaven.
     

Een nieuw en eenvoudiger systeem van inkomsten

Wat betreft de hervorming van de inkomstenbronnen van de EU ("eigen middelen"), benadrukken de leden van het Europees Parlement dat het huidige systeem "zeer complex, oneerlijk en ondoorzichtig is en totaal onbegrijpelijk voor de burgers van de EU".

Een nieuw, eenvoudiger systeem moet leiden tot een aanzienlijke vermindering van de directe bijdragen van de lidstaten op basis van het bruto nationaal inkomen en een adequate financiering van de EU-uitgaven in het kader van het nieuwe MFK garanderen.

Europarlementariërs eisen de invoering van nieuwe eigen middelen, zoals de invoering van een nieuwe vennootschapsbelastingregeling (inclusief belasting van grote bedrijven in de digitale sector). Daarnaast willen ze een tax op inkomsten uit het emissiehandelssysteem en tax op plastic. 

Zij benadrukken dat inkomsten en uitgaven als één pakket moeten worden behandeld; daarom moeten alle elementen van het MFK/het eigen middelenpakket, en met name de cijfers van het MFK, op de onderhandelingstafel blijven liggen totdat een definitief akkoord is bereikt.

Het ontwerp van tussentijds verslag over het MFK 2021-2027 - het standpunt van het Parlement met het oog op een akkoord - van de corapporteurs Jan Olbrycht (EVP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérard Deprez (ALDE, BE) en Janusz Lewandowski (EVP, PL) is aangenomen met 25 stemmen voor, 5 tegen en 0 onthoudingen.

Volgende stappen

Dit standpunt werd in de plenaire vergadering van 14 november bekrachtigd met 429 stemmen voor, 207 tegen en 40 onthoudingen. Nu is het Parlement klaar om te onderhandelen en kunnen de besprekingen van start gaan zodra de Raad overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk standpunt. 

De leden van het Europees Parlement verwachten een akkoord voor de verkiezingen van 2019. Dit is nodig opdat de volgende programmaperiode op tijd kan starten. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons