U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Eu nieuws >

Lidstaten verdeeld over tijdslijn en inhoud MFK

13 november 2018 - door Nand De Klerck

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken debatteerden op maandag 12 november 2018 over het MFK. Naast verdeeldheid over het te volgen tijdsschema zijn er grote meningsverschillen over de inhoud van het voorstel. 

Er is opnieuw kritiek geuit op de geplande bezuinigingen van de Europese Commissie op het budget voor landbouw en cohesie.

Lidstaten verdeeld over tijdslijn en inhoud MFK

Veel landen, veel meningen

Frankrijk en Nederland hebben gezegd dat de inhoud van de overeenkomst voorrang moet krijgen op het tijdschema. Voor Frankrijk moeten we niet overhaast te werk gaan. Voor Frankrijk is het geen must om voor de verkiezingen van mei 2019 een volledig akkoord te bereiken, de inhoud primeert. Duitsland, Luxemburg, Spanje, Portugal en Slovenië riepen in tegenstelling tot Frankrijk juist op tot een snel akkoord over het MFK voor de periode na 2020.

Namens het voorzitterschap van de Raad herinnerde de Oostenrijkse minister Gernot Blümel eraan dat de Raad de afgelopen weken hard heeft gewerkt aan het MFK 2021-2027. In december moeten we een vrij duidelijke visie hebben op de belangrijke kwesties waarover een besluit moet worden genomen om tot een compromis te komen, aldus de heer Blümel.


Günther Oettinger, Europees Commissaris voor Begroting, zei dat er goede vorderingen zijn gemaakt, opdat de Europese Raad van december "het dossier in behandeling kan nemen". Hij waarschuwde voor mogelijke vertragingen bij de start van de programma's. "Wij bevelen aan het MFK vóór de verkiezingen van mei 2019 goed te keuren, dat is de beste optie", aldus de commissaris.

 • De 1%-club: Het voorgestelde uitgavenkader is te hoog, aldus de Deense minister Anders Samuelsen, die oproept tot een verlaging van de EU-begroting vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Een "strikt uitgavenplafond" van 1% van het BBP is volgens hem noodzakelijk.
 • Het MFK moet worden gemoderniseerd, aldus Finland, dat focus wil op defensie, onderzoek en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). 
 • Nederland was van mening dat er nog meer moet worden bespaard op het gebied van het landbouw- en cohesiebeleid.
 • Volgens Duitsland moet de EU moet rekening houden met milieu- en klimaatdoelstellingen en een verband leggen tussen de rechtsstaat en de uitbetaling van EU-gelden.
 • Zweden heeft ook een moderne begroting verdedigd, met een verminderde begrotingscapaciteit (1% van het BBP) en een verlaging van de landbouwkredieten.
 • De verlaging van de cohesiekredieten is onaanvaardbaar voor Polen. Zij spraken over rechtvaardigheid en protesteerde tegen de daling van de landbouw- en cohesiefinanciering.
 • Letland verwees naar de "gevoelige" discussies over een voorstel "dat noch eerlijk noch billijk is". De daling van de cohesiefinanciering bedraagt 13% volgens hen, en dat is onaanvaardbaar. 
 • Ook voor Litouwen is het besparingsvoorstel onaanvaardbaar. 
 • Estland heeft ook kritiek geuit op de verlaging met 24% van zijn cohesiebudget en de verdrievoudiging van het nationale medefinancieringspercentage.
 • Hongarije wil "ongerechtvaardigde bezuinigingen" in het cohesiebeleid en het GLB. Hongarije heeft kritiek geuit op de voorstellen inzake de voorwaarden voor de ondersteuning van het migratiebeleid.
 • De criteria voor de toewijzing van de structuurfondsen mogen niet worden gewijzigd, zo waarschuwde de Spaanse delegatie.
 • De Permanente Vertegenwoordiger van Italië bekritiseerde de hervorming van de regel van Berlijn: een wijziging van de drempel voor regio's in een overgangsfase zou niet opportuun zijn.

Het GLB wordt verdedigd

 • Ierland wil een MFK dat landbouw meer ondersteunt. 
 • Portugal deelde deze mening.
 • Spanje wil een handhaving van de landbouwuitgaven op het huidige niveau.
 • Het GLB mag niet worden opgeofferd, aldus Frankrijk.
 • Slovenië heeft ook kritiek geuit op de bezuinigingen op de kredieten voor het GLB.
 • Slowakije vraagt volledige convergentie op het gebied van de rechtstreekse steun aan het GLB. 
 • België benadrukte de noodzaak om "nieuwe EU-uitgaven te verzoenen met de instandhouding van een gezond beleid op het gebied van landbouw en cohesie".

Het water tussen alle lidstaten lijkt nog heel diep. En de waarschijnlijkheid dat de Raad zal landen voor de Europese verkiezingen lijkt steeds minder realistisch. 

BRON: Agence Europe (13/11/18)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons