U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over het Rights and Values Programme

11 maart 2019 - door Simon De Coster

Op woensdag 6 maart kwamen de vertegenwoordigers van het Europees Parlement en het Roemeens Voorzitterschap tot een akkoord over de doelstellingen van het Rights and Values programma voor de periode 2021-2027. Via dat programma kunnen middenveldorganisaties gebruik maken van een fonds om de Europese waarden te promoten. Concrete budgettaire bepalingen werden nog niet besproken. Dat hangt af van het nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.

Akkoord over het Rights and Values Programme

Doelstelling

Het Rights and Values Programme wordt de opvolger van het Europe for Citizens programma.
 

De doelstellingen van dit programma zijn:

  • Gelijkheid en rechten van EU burgers bevorderen

  • Engagement en participatie van burgers in de democratie versterken

  • Gebruik van geweld bestrijden

  • Middenveld ondersteunen ter promotie van Europese waarden

Ook het Rights, Equality and Citizenship Programme zal vanaf nu onder dit programma vallen.

Geen Values Support Mechanism, wel meer middelen?

Ondanks de inspanningen van het Europees Parlement, zal het programma toch geen Values Support Mechanism bevatten. Dat mechanisme gaf de Europese Commissie de mogelijkheid om middenveldorganisaties sneller te ondersteunen. En, om democratische dialoog in de lidstaten mogelijk te maken. Enkel in uitzonderlijke gevallen (wanneer fundamentele waarden bedreigd worden) zou de Commissie beroep kunnen doen op dat mechanisme .

Bij gebrek aan een Values Support Mechanism roept het Parlement op om een ambitieus budget te voorzien voor het nieuwe programma. De MEP’s vragen een budget van ongeveer 1,8 miljard euro. Bijna drie keer zo veel als het oorspronkelijk voorstel van de Commissie. Op de definitieve beslissing is het nog wachten. Die volgt na de onderhandelingen over het nieuwe MFK voor 2021-2027.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons