U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

SURE: Een Europese werkloosheidsherverzekering light om Corona aan te pakken

02 april 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie lanceert SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an emergency). Dit initiatief dient om de Europese bedrijven draaiende te houden en de impact om de arbeidsmarkt te minimaliseren.

Dit tijdelijke instrument moet worden gezien als een dringende operationalisering van een Europese werkloosheidsherverzekeringsregeling in de specifieke context van de COVID-19-crisis. De Europese Commissie benadrukt dat dit niet betekent dat er geen permanente Europese werkloosheidsherverzekering komt, gepland voor later dit jaar. 

  • Het nieuw instrument zal tot 100 miljard euro aan leningen verstrekken aan landen die dit nodig hebben.

  • SURE zal steun verlenen aan regelingen voor arbeidstijdverkorting en nationale stelsels voor tijdelijke werkloosheid en soortgelijke maatregelen om de lidstaten te helpen banen, werknemers en zelfstandigen te beschermen tegen het risico van ontslag en inkomensverlies.

  • De leningen zullen gebaseerd zijn op garanties van de lidstaten en zullen worden gericht op de gebieden waar ze het meest dringend nodig zijn.

 

SURE: Een Europese werkloosheidsherverzekering light om Corona aan te pakken

Na geruchten dat er werk gemaakt zou worden van een snelle opstart van een Europese werkloosheidsherverzerekering, stelde de Europese Commissie het SURE-initiatief voor. SURE is het acroniem voor een European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment risks in an Emergency, en is dus primair gericht op de beheersing van de gevolgen van de coronacrisis die momenteel woedt in Europa. 

Deze uitzonderlijke corona-situatie, die buiten de controle van de lidstaten valt heeft ervoor gezorgd dat een aanzienlijk deel van de werknemers niet meer kan gaan werken. De nationale maatregelen om de gevolgen daarvan op te vangen heeft geleid tot een plotselinge en ernstige stijging van de overheidsuitgaven van de lidstaten.

Door deze overheidsuitgaven te steunen vanuit de Europese Unie kan de economische klap worden opgevangen, zodat de economie snel weer op gang kan komen als de omstandigheden goed zijn.

Wat is het precies? 

Veel bedrijven die moeilijkheden ondervinden, worden gedwongen hun activiteiten te verminderen en hun werknemers tijdelijk op non-actief te zetten of maar deeltijds te laten werken. Door ontslagen te vermijden, kunnen nationale stelsels van tijdelijke werkloosheid voorkomen dat een tijdelijke schok ernstiger en langduriger negatieve gevolgen heeft voor de economie en de arbeidsmarkt in de lidstaten. 

Deze nationale stelsels voor deeltijds werk voorzien subsidies voor de tijdelijke vermindering van het aantal gewerkte uren in bedrijven die getroffen zijn. Daardoor kunnen werkgevers die te maken hebben met een tijdelijke daling van de vraag of de productie, de uren van hun werknemers verkorten in plaats van ze te ontslaan. Werknemers ontvangen van de overheid een subsidie die evenredig is met de vermindering van het aantal uren. 

Dit stelt het bedrijf in staat om hun werkkrachten binnen het bedrijf te houden zodat mensen niet moeten worden ontslaan. Daardoor worden deze arbeidskrachten dus tijdelijk gehamsterd tot dat deze weer kunnen worden ingeschakeld en op die manier zijn deze nationale stelsels van tijdelijke werkloosheid/arbeidstijsverkortingsregelingen effectieve instrumenten om banen en bedrijven te redden en het economisch herstel te bespoedigen. 

Het SURE-instrument dan zal de lidstaten financiële bijstand verlenen om plotselinge stijgingen van de overheidsuitgaven aan te pakken. Het SURE-instrument zal met name fungeren als een tweede verdedigingslinie, waarbij steun wordt verleend aan nationale stelsels voor tijdelijke werkloosheid en soortgelijke maatregelen, om de lidstaten te helpen banen en dus ook werknemers en zelfstandigen te beschermen tegen het risico van werkloosheid en inkomensverlies. 

Hoe steun aanvragen? 

Naar aanleiding van een verzoek van een lidstaat om financiële bijstand zal de Commissie de betrokken lidstaat raadplegen om na te gaan in hoeverre de overheidsuitgaven die rechtstreeks verband houden met deze stelsels voor deeltijds werk zijn toegenomen. Deze raadpleging zal de Commissie helpen om de voorwaarden van de lening, waaronder het bedrag, de maximale gemiddelde looptijd, de prijsstelling en de technische uitvoeringsvoorwaarden, naar behoren te evalueren.

Op basis van de raadpleging zal de Commissie bij de Raad een voorstel voor een besluit tot verlening van financiële bijstand indienen.

Na goedkeuring zal de financiële bijstand de vorm aannemen van een lening van de Europese Unie aan de lidstaat die om steun verzoekt.

Financiering: 

SURE zal de vorm aannemen van een kredietregeling tot 100 miljard EUR die wordt ondersteund door een systeem van garanties van de lidstaten. Om het beoogde doel te bereiken, moeten de lidstaten geloofwaardig zijn, onherroepelijke en opeisbare garanties aan de Unie, in overeenstemming met hun respectieve aandeel in de Europese economie. Hier vertrouwt de Europese Commissie op de solidariteit van de verschillende lidstaten. 

Voor de financiering van de leningen aan de lidstaten zal de Commissie leningen opnemen op de financiële markten. De Commissie verstrekt de leningen dan tegen gunstige voorwaarden aan de lidstaten. De lidstaten zouden dus profiteren van de sterke kredietrating van de EU en de lage leenkosten.

Timing: 

Het voorstel moet nu nog goedgekeurd worden door de Raad. Aangezien het instrument van tijdelijke aard is om de COVID-19-uitbraak aan te pakken, moet de Commissie om de zes maanden nagaan of de uitzonderlijke omstandigheden die de ernstige economische verstoringen in de lidstaten veroorzaken, nog steeds bestaan.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons