U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Recovery and Resilience Facility: stevige financiële injectie voor digitalisering en het klimaat

10 juni 2020 - door Maarten Libeer

De Commissie heeft op 28 mei 2020 een voorstel voor een verordening tot instelling van de recovery and resilience facility gepubliceerd. Dit instrument is het belangrijkste onderdeel van het Europese herstelfonds Next Generation EU

 • Het verleent grootschalige financiële steun voor investeringen en hervormingen die de veerkracht van de EU-economieën vergroten. 

 • Met als voornaamste doel de economische en sociale gevolgen van de crisis verzachten en duurzame groei bevorderen binnen het kader van het Europees Semester. 

 • Het budget is 560 miljard euro met 310 miljard euro als subsidies en 250 miljard euro als leningen.

Recovery and Resilience Facility: stevige financiële injectie voor digitalisering en het klimaat

Doel van het recovery and resilience facility

De voorgestelde recovery and resilience facility zal grootschalige financiële steun bieden voor overheidsinvesteringen en hervormingen die de economieën van de lidstaten veerkrachtiger maken. Zij zal de lidstaten helpen de economische en sociale uitdagingen waarmee zij in de nasleep van de crisis worden geconfronteerd, nog kritischer aan te pakken op verschillende gebieden zoals sociale zaken, werkgelegenheid, vaardigheden, onderwijs, onderzoek en innovatie, gezondheidskwesties, maar ook kwesties die verband houden met het ondernemingsklimaat, met inbegrip van het openbaar bestuur en de financiële sector.

Deze investeringen en hervormingen worden geënt op de uitdagingen en investeringsbehoeften in verband met de groene en digitale overgangen, zodat een duurzaam herstel wordt gewaarborgd.
 

Hoe zal het werken? 

Op vrijwillige basis zullen de lidstaten bij de Europese Commissie herstelplannen indienen met een gedetailleerd overzicht van de geplande uitgaven en investeringen. Zij zullen zelf mijlpalen voorstellen om de vooruitgang bij de uitvoering van de plannen te controleren en de uitbetaling van de steun te activeren. 

Het Europees Semester met inbegrip van de beginselen van de Europese pijler van de sociale rechten, zal het kader zijn om de nationale hervormingsprioriteiten vast te stellen en toe te zien op de uitvoering ervan. De lidstaten ontwikkelen hun eigen nationale meerjarige investeringsstrategieën ter ondersteuning van deze hervormingen. Deze strategieën moeten samen met de jaarlijkse nationale hervormingsprogramma's worden gepresenteerd als een manier om de prioritaire investeringsprojecten die met nationale en/of EU-financiering moeten worden gesteund, te schetsen en te coördineren.
 

Criteria voor steun: 

 • Draagt de steun bij tot een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die zijn vastgesteld in de desbetreffende landenspecifieke aanbevelingen aan de betrokken lidstaat
   
 • Bevat het plan maatregelen bevat die daadwerkelijk bijdragen tot de de groene en digitale prioriteiten van de EU? 
   
 • Zal het een blijvend effect hebben op de betrokken lidstaat? 
   
 • Zal de steun bijdragen aan de versterking van het groeipotentieel, het scheppen van banen en de economische en sociale veerkracht van de lidstaat? 
   
 • Is het bedrag van de geraamde totale kosten van het ingediende herstel- en weerbaarheidsplan redelijk en plausibel en in verhouding staat tot het verwachte effect op de economie en de werkgelegenheid? 
   
 • Vormt het een coherente actie? 
   
 • Kan een doeltreffende uitvoering worden gegarandeerd? Met inbegrip van het geplande tijdschema, de mijlpalen en streefcijfers, en de daarmee samenhangende indicatoren. 
   

Hoeveel geld? 

In totaal is 603 miljard euro in lopende prijzen beschikbaar, waarvan 335 miljard euro (310 miljard euro in constante prijzen) in de vorm van subsidies en 268 miljard euro (250 miljard euro in constante prijzen) in de vorm van leningen. Er zou geen nationale medefinanciering nodig zijn.

Hoeveel geld naar de lidstaten gaat wordt berekend op basis van volgende criteria: 

 • Bevolking; 

 • het omgekeerde van het BBP per hoofd van de bevolking; 

 • het gemiddelde werkloosheidspercentage over de afgelopen 5 jaar in vergelijking met het EU-gemiddelde (2015-2019).  

België’s standpunt hierin is dat ze willen dat de economische impact van de coronacrisis ook een rol moet spelen in de verdeling van deze middelen. De voorlopige verdeling per lidstaat vind je hier. 

Voorstel van de Europese Commissie

Annexen bij het voorstel van de Europese Commissie 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons