U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > coronacrisis > eu nieuws >

Raadsconclusies: rol energiesector cruciaal voor duurzaam economisch herstel

26 juni 2020 - door Ina De Vlieger

De Raad van de Europese Unie (25 juni) heeft de conclusies over de reactie van de Unie op de Covid-19-pandemie in de energiesector formeel aangenomen. Deze concretiseren de verschillende elementen waarover de ministers van Energie van de lidstaten tijdens hun informele videoconferentie op 28 april overeenstemming hebben bereikt.  

  • Belang van het principe energie-efficiëntie eerst.
  • Nood aan initiatieven ter ondersteuning van een robuust herstelplan voor een betaalbaar, veilig, concurrerend, gewaarborgd en duurzaam energiesysteem.
  • Verzoek aan  de Commissie voor een stappenplan voor waterstof met daarin de nadruk op hernieuwbare waterstof.
Raadsconclusies: rol energiesector cruciaal voor duurzaam economisch herstel

Het betreft de rol van de energiesector in het economisch herstel van de EU door voorrang te geven aan energie-efficiëntie. De Raad erkent de noodzaak om de ETS-regeling te verbeteren. Verder verzoekt deze de Commissie om haar werkzaamheden in het kader van de Europese Green Deal voort te zetten en verwijst hierbij expliciet naar onder meer onder het ‘renovatiegolf’-initiatief, de integratie van het energiesysteem strategie, de offshore-strategie voor hernieuwbare energie, de herziening van de TEN-E-verordening en het financieringsmechanisme voor hernieuwbare energie. 

De Raad benadrukt de nood aan initiatieven ter ondersteuning van een robuust herstelplan voor een betaalbaar, veilig, concurrerend, gewaarborgd en duurzaam energiesysteem. In de huidige omstandigheden is het van belang de staatssteunregels voor milieubescherming en energie te stroomlijnen om de voor de energietransitie benodigde investeringen soepeler te kunnen ondersteunen.

Daarnaast verzoekt de Raad de Commissie als bijdrage aan de energietransitie een actieplan en een stappenplan voor waterstof voor te leggen, met daarin de nadruk op hernieuwbare waterstof.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad EU, 25  juni 2020: Omgang van de Europese energiesector met COVID-19-pandemie: Raad neemt conclusies aan

Raadsconclusie 25 juni 2020: Conclusions on the response to the COVID-19 pandemic in the EU energy sector – road to recovery

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons