U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > coronacrisis > eu nieuws >

Moet industrie strategie aangepast worden aan corona-realiteit?

16 juni 2020 - door Veronique Vennekens

In het Europees Parlement wordt hard gewerkt aan een resolutie over de industrie strategie. ITRE-Rapporteur Calenda is van mening dat de strategie meer aandacht moet hebben voor de effecten van de COVID-19 crisis.

  • De deadline voor amendementen in te dienen op de ontwerptekst in ITRE is 19 juni.
  • Rapporteur Calende spreekt in zijn resolutie van twee fases: herstel en heropbouw en transformatie.
  • Het Europees Parlement zal toch formeel reageren op de kmo-strategie.

Lees hier de ontwerpresolutie van het ITRE-comité
Lees hier de ontwerp-opinie van ENVI-comité

Moet industrie strategie aangepast worden aan corona-realiteit?

ITRE trekker, ENVI geassocieerd comité

Het ITRE comité zal een resolutie indienen over de industrie strategie. De Italiaan Carlo Calenda houdt hierbij de pen vast. Marc Botenga (PVDA/PTB) is één van de schaduwrapporteurs. De deadline om amendementen in te dienen op de ontwerpresolutie is 19 juni. Op 15 juli zal ITRE stemmen over de tekst. Er is nog geen datum vastgelegd voor een stemming in plenaire zitting.

Het ENVI-comité is aangeduid als geassocieerd comité. Rapporteur voor ENVI is de Italiaan Danilo Oscar Lancini. Zijn ontwerp opinie is ook beschikbaar. De deadline voor amendementen hiervoor moet nog vastgelegd worden. 

Inhoud ontwerpresolutie van ITRE-comité

De industrie strategie werd gelanceerd voor de corona crisis. De rapporteur voor het ITRE-comité vindt dan ook dat de strategie herzien moet worden. Hij beschrijft daarbij twee fases:

Fase 1: herstel

Daarin roept de rapporteur de Commissie op om in het herstelplan een strategie te steken die de industrie in Europa weer op gang trekt en om industriële productie in strategische sectoren te herlokaliseren. Hij ziet het herstelfonds ook als pijler in die eerste fase.

De Rapporteur vraagt ook of de Commissie gedetailleerde impact assessments kan uitvoeren over de potentiële kost voor Europese bedrijven voordat ze nieuwe wetgeving voorstellen. Als een negatieve impact niet ontweken kan worden dan moet de Commissie steun voorzien voor de getroffen sectoren.

Fase 2: heropbouw en transformatie

In de tweede fase moet de Europese Unie werken aan de competitiviteit, veerkracht en duurzaamheid van haar industrie op lange termijn. Een effectief Europees industriebeleid vereist klimaatdoelstellingen als een soort roadmap om de industrie vorm te geven. Hij ziet ook een speciale rol voor het Just Transition Mechanism hierin.

Tot slot ziet de rapporteur kmo’s dienen als leveranciers, zij hebben dan ook extra steun en versterking nodig. Hij is ook van mening dat er niet enkel gefocust kan worden op de 14 genomineerde sectoren, zoals toerisme.

Lees hier de ontwerpresolutie van het ITRE-comité

Europees Parlement zal dan toch reageren op kmo-strategie

Het ITRE-comité van het Europees Parlement is aangesteld als verantwoordelijk comité voor de kmo-strategie. De voorzitter van het comité had eerst laten weten dat ze niet aan een rapport werkten. Nu werd er gecommuniceerd dat er toch een rapporteur is aangesteld: Paolo Borchia. Het Europees Parlement zal dus toch formeel reageren op de kmo-strategie. De exacte timing moet nog bepaald worden maar de stemming over het rapport in ITRE zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden.

De Europarlementsleden hielden al een debat over de strategie. Ze benadrukten het belang van de groene en digitale transitie, de toegang tot financiering en het verminderen van de administratieve last. Er moet volgens hen ook een synergie blijven bestaan tussen de kmo-strategie en de industrie strategie. Tot slot maakten enkele MEPs zich zorgen over het ontbreken van een vermelding van kmo’s in het herstelplan.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons