U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Interinstitutioneel akkoord over de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht

21 december 2020 - door Maarten Libeer

De onderhandelteams van het Europees Parlement en de Raad vonden een akkoord over de faciliteit voor herstel en veerkracht (recovery and resilience facility), het belangrijkste instrument uit het Europees herstelfonds.

Interinstitutioneel akkoord over de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht

Akkoord tussen het EP en de Raad: 

Het geld uit de faciliteit wordt geleend door Europese Commissie namens de EU en bestaat over 672,5 miljard euro, waarvan 390 miljard euro aan subsidies en 282,5 miljard euro aan leningen. Als teken van Europese solidariteit zal de financiële steun worden geconcentreerd op de landen die het zwaarst getroffen zijn door de eerste golf van Covid-19. Op middellange termijn zal het resterende deel van de nationale enveloppes worden herzien in het licht van de ontwikkeling van de economische crisis. De nationale toewijzingen zijn vooraf vastgesteld. Dat voor België bedraagt 5,15 miljard.

De lidstaten moeten een nationaal herstelplan opstellen en dit tegen eind april 2021 op Europees niveau indienen, zodat de eerste financiële steun vóór de zomer aankomt. Op basis van de landenspecifieke aanbevelingen die jaarlijks aan de EU-landen worden gedaan, moeten in elk nationaal plan de geplande projecten, maatregelen en hervormingen op zes beleidsdomeinen van Europees belang in detail worden beschreven: 

  • groene overgang, met inbegrip van biodiversiteit
  • digitale transformatie
  • economische cohesie en concurrentievermogen
  • sociale en territoriale cohesie
  • crisisparaatheid en -respons
  • beleid voor de volgende generatie, kinderen en jongeren, met inbegrip van onderwijs en beroepsvaardigheden

Het Europees Parlement wilde even veel inspraak hebben in die plannen als de Raad van de EU bij het analyseren en goedkeuren van de plannen. De Raad weigerde dit echter consequent en als compromis wordt een regelmatige monitoringprocedure geïnstalleerd om te controleren op de uitvoering van de faciliteit door een specifieke dialoog. Om de twee maanden zullen de bevoegde comités de Commissie vragen stellen over alle aspecten van het Europees herstelplan. Indien nodig kan het Parlement een specifieke resolutie aannemen waarmee de Commissie rekening zal moeten houden. De lidstaten zullen echter niet kunnen worden opgeroepen om de maatregelen in hun nationale plannen te rechtvaardigen.

De Commissie zal daarnaast een onlinedatabank opzetten om op gestandaardiseerde wijze alle informatie over de tenuitvoerlegging van de faciliteit in het veld en, indien mogelijk, over de eindbegunstigden van financiële steun te verzamelen. De Commissie zal ook om de zes maanden een scorebord en een jaarverslag over de tenuitvoerlegging van de faciliteit moeten publiceren.  

De definitieve tekst kan je hier vinden.

De verschillende statements van de EU-instellingen kan je lezen via volgende links:  

Hervertaling in België en Vlaanderen. 

VLEVA organiseerde op 11 december een webinar in samenwerking met de Vlaamse Regering over de relatie tussen het plan Vlaamse Veerkracht en de faciliteit voor Herstel en Veerkracht. Alles over deze Vlaamse Vertaling en de intra-Belgische context lees je in deze blog. 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons