U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Flexibel economisch bestuur in 2020?

26 maart 2020 - door Simon De Coster

De ECOFIN-Raad is akkoord om zeer flexibel om te gaan met het economisch bestuur in 2020

  • Grote onzekerheid over economische impact corona
  • General escape clause voor het Stabiliteits- en Groeipact
  • Flexibiliteit voor het Europees Semester
Flexibel economisch bestuur in 2020?

Het corona-virus zorgt voor grote onzekerheid. Lidstaten doen extra investeringen in de gezondheidszorg. Er worden bovendien fiscale maatregelen genomen om de impact zo goed mogelijk in te perken. Ook de impact op de Europese economieën op lange termijn is nog onduidelijk. 

Dat vraagt allemaal de nodige inspanning van de nationale (en regionale) overheden. En dat terwijl de Europese Unie de nationale begrotingen en economieën nauwlettend in de gaten houdt via het economisch bestuur. Daar moet dit jaar eenmalig flexibel mee omgesprongen worden, vindt de Europese Commissie.

Stabiliteits- en Groeipact

Volgens het Stabiliteits- en Groeipact mogen lidstaten geen begrotingstekort hebben hoger dan 3% van het BBP. De staatsschuld mag dan weer hooguit 60% van het BBP bedragen. De Europese Commissie stelde eerder al voor om gebruik te maken van de flexibiliteit binnen dit pact. De ECOFIN-raad verklaarde daar - via videocall - begin deze week akkoord mee te zijn: er is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van de general escape’ clausule.

De clausule laat lidstaten toe investeringen te doen in hun gezondheidszorg en economie, zonder rekening te houden met de Europese budgettaire regels. Dat geeft verschillende lidstaten enige ademruimte om de nodige inspanningen te doen, zonder daardoor op het strafbankje terecht te komen.

Europees Semester

Maar ook het Europees Semester moet volgens de Raad dit jaar pragmatisch en flexibel bekeken worden: door de omstandigheden is het moeilijk om duidelijke economische en begrotingsprognoses in te dienen.

Daarom wordt gevraagd de nodige nuance te leggen in alle rapportering. De Commissie vraagt om voldoende aandacht te besteden aan corona-gerelateerde maatregelen: maatregelen om het virus in te dijken, maar ook fiscale maatregelen om de economie op lange termijn te ondersteunen. Die nuancering moet de fiscale inspanningen en economische onduidelijkheid duiden.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons