U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister Matthias Diependaele

15 december 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister Matthias Diependaele ons voor de beleidsdomeinen Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. 

Starten doet minister Diependaele met ‘Financiën en begroting’. Het relanceplan voorziet een pakket van 4,3 miljard euro dat rechtstreeks in de economie gepompt wordt. Het bestaat uit drie delen:

 • Productiviteitsverhogende maatregelen
 • Deficit spending
 • Hervormingen

Maar ook ‘Wonen’ en ‘Onroerend erfgoed’ krijgen de nodige aandacht in het herstelplan.

De relanceplannen van minister Matthias Diependaele

Minister Diependaele start met een oproep naar ondernemers, vertegenwoordigers van sectoren, sociale partners en anderen om mee de schouders te zetten onder het Vlaamse relanceplan. “Als we de economie duurzaam willen laten herleven, moeten we op elkaar kunnen rekenen. Met de economische crisismaatregelen die we de voorbije periode ingevoerd hebben, willen we een duidelijk signaal geven aan ons gezond economisch weefsel in Vlaanderen: We’ve got your back!”

Het relanceplan voorziet een pakket van 4,3 miljard euro dat rechtstreeks in de economie gepompt wordt. Het plan in zijn totaliteit bestaat uit drie delen:

1. Productiviteitsverhogende maatregelen

Dit is het verdienmodel. Het gaat om investeringen zoals innovatie, digitalisering en opleiding. Het is zuiver gericht op economische groei.

2. Deficit spending

Om kosten in de toekomst te vermijden, zullen enkele domeinen in de samenleving doelbewust steun krijgen. Het gaat om duurzame en maatschappelijke keuzes.

Voor die eerste twee onderdelen van het relanceplan voorzien we dus die 4,3 miljard euro. Maar, het gaat niet enkel over het geld dat in de economie geïnvesteerd wordt:

3. Hervormingen

“We moeten ook de hand in eigen boezem steken en een paar processen hervormen. Onze overheid wordt onder de loep genomen en we kijken waar het beter kan.”


Voor de specifieke beleidsdomeinen van minister Diependaele gaat het om: 

1. Wonen

Er is tijdens deze legislatuur een recordbedrag voorzien voor de bouw van sociale woningen. 

 • Huidig: 4,2 miljard euro / legislatuur
 • Nieuw: 4,5 miljard euro / legislatuur

En die extra investering van 300 miljoen euro zit niet in de 4,3 miljard euro van het relanceplan. Maar, er wordt hier zeker ook gerekend op private initiatieven.


2. Onroerend erfgoed

Mensen komen uit alle hoeken van de wereld naar ons erfgoed kijken. En dat zorgt voor economische return in de toeristische sector. Een sector die op dit moment hard onder druk staat en dus de nodige investeringen kan gebruiken:

 • 80 miljoen euro bij de start van de regering voor de volledige legislatuur
 • 100 miljoen euro extra voor de komende twee jaar in het kader van het relanceplan

“We zijn ervan overtuigd dat een relanceplan, een economisch herstel maar duurzaam kan zijn als we ook op lange termijn terugkeren naar een gezond financieel beleid. Dus momenteel maken we de oefening om te kijken hoe we van die begroting een meer beleidssturend instrument kunnen maken.”
 

3. Op de planning:

 1. Brede heroverweging met als doel: nagaan of de gemaakte uitgaven het maatschappelijk doel bereiken dat we voor ogen hebben. Bekijken of dat efficiënter of op een andere manier kan. Op lange termijn wordt het een permanent instrument - spending reviews - in de begroting.
 2. Oprichting van een subsidiedatabank 
 3. Uitgavennorm (uitgaven = inkomsten)
   

“Ik ben ervan overtuigd dat het beste geneesmiddel voor een zieke begroting een goed draaiende economie is. Dus wij rekenen op jullie, op jullie ondernemerschap, op jullie inzet om het relanceplan te laten lukken. Enkel zo kunnen we de huidige situatie keren, om op lange termijn een voorsprong te nemen in Europa en opnieuw aansluiting te vinden bij die top van Europa. De absolute top waar Vlaanderen ook thuishoort.” 
 

Vragen

Wanneer wilt u die begroting weer op die goede Vlaamse koers brengen?

“De economische situatie is momenteel nog te mistig om daar duidelijk op te antwoorden. We houden al die cijfers heel nauwlettend in de gaten.

De onzekerheid mag ons alles niet tegenhouden om een traject uit te zetten naar een gezond financieel beleid. Een oefening die we sowieso moeten maken en die moedige politieke keuzes met zich mee zal brengen.”

Wat is het gevolg van COVID voor de gemeentelijke budgetten, voor de stedelijke begroting?

“Zorgen zijn er zeker, maar opnieuw is dat iets dat zeer moeilijk te voorspellen valt. Het effect is ontegensprekelijk, maar voorlopig blijft het wel beperkt. Maar laten we ook hier 2021 afwachten. Elke overheid zal moeten kijken naar de afstemming van zijn inkomsten op zijn uitgaven. Een oefening die we allemaal zullen moeten maken om ervoor te zorgen dat we terug naar een totaal financieel beleid gaan dat ons weer gezond maakt.”
 

Bekijk het deel van minister Diependaele tijdens de webinar via deze link.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons