U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy

Deadline

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken. Deze oproep richt zich specifiek op drugsproblematiek. De EU Drugsstrategie richt zich op 2 doelstellingen: verminderen van het aanbod, en verminderen van de vraag.

Doelstellingen

Projecten moeten gelinkt zijn aan minstens één van deze prioriteiten

 • Activiteiten ondersteunen rond epidemiologie van het gebruiken van nieuwe psychoactieve middelen.
 • Ondersteunen van middenveldorganisaties. Focus daarbij ligt op hun belangenbehartiging, hun capaciteit om een verschil te maken op lokaal niveau, en het delen van hun best practices. 
 • Verbeteren van de kennis en skills van belangrijke stakeholders. Voornamelijk met betrekking tot het implementeren van minimum kwaliteitsstandaarden in de vermindering van de vraag naar drugs.
 • Promoten van de praktische toepassing van onderzoek naar drugs en de uitdagingen en bedreigingen van verslaving.

Budget

Voor deze oproep is een budget van €2.375.000 voorzien.

Begunstigden

Enkel publieke organen en non-profit organisaties kunnen een project indienen als projectleider. Gewone privébedrijven en internationale organisaties kunnen zich bij een projectleider aansluiten. Een project moet transnationaal zijn en uitgaan van minstens 2 organisaties uit verschillende lidstaten.

Info & contact

Alle informatie is terug te vinden in de oproepfiche. Projecten indienen en contact opnemen bij vragen kan via het portaal van de Commissie.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons