U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Stedenbanden 2019

Deadline

Inleiding

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. 

Doelstellingen

Deze maatregel 'stedenbanden' heeft tot doel projecten te ondersteunen die een grote verscheidenheid van burgers uit partnersteden samenbrengen rond onderwerpen die in de lijn van de doelstellingen van het programma liggen. Er wordt voorrang gegeven aan projecten die gericht zijn op de voor deze maatregel vastgelegde jaarlijkse prioriteiten. Door burgers op lokaal en Unieniveau te mobiliseren om over concrete vraagstukken uit de Europese politieke agenda te debatteren, probeert deze maatregel burgerparticipatie in het beleidsvormingsproces van de Unie te stimuleren en mogelijkheden voor maatschappelijk engagement en vrijwilligerswerk op Unieniveau uit te werken. Stedenverband moet hier in de ruimste zin worden geïnterpreteerd, dus als verwijzend naar gemeentendie stedenbandenovereenkomsten hebben gesloten of beloofd hebben te zullen sluiten alsook naar gemeenten die andere vormen van partnerschappen zijn aangegaan ter versterking van hun samenwerking en culturele banden. 

Budget

Maximaal 25.000 euro

Begunstigden

Steden en gemeenten, stedenbandencomités, vzw’s die de lokale autoriteiten vertegenwoordigen Organisaties van minimum 2 deelnemende landen (min. 1 EU lidstaat) Het programma staat open voor deelname van de volgende landen: a) de lidstaten; b) de toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, overeenkomstig de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor de deelname van die landen aan programma's van de Unie, die zijn vastgesteld in de respectieve raamovereenkomsten, besluiten van de Associatieraad of soortgelijke overeenkomsten; c) de EVA-landen die partij zijn bij de EER-overeenkomst, krachtens die overeenkomst.

Info & contact

Meer info en documenten vind je terug via deze pagina! 

Bij vragen kan je contact opnemen met Jill Everaerdt (Departement CJM) via dit adres: jill.everaerdt@cjsm.vlaanderen.be 

Partneroproep(en)

Naam organisatie
Leposavic Municipality
Omschrijving

De gemeente Leposavic wil een sterke samenwerking met partners op touwen zetten en de eigen gemeente promoten. Daarnaast willen ze good practices, expertise, lokaal beleid, strategieën en ontwikkelingsplannen uitwisselen. Ze wensen een focus te leggen op

 • Landbouw
 • Toerisme
 • Rurale en regionale ontwikkeling
 • Duurzaam bosbeheer
 • Goed bestuur en publieke participatie
 • Jeugd, cultuur en onderwijs
 • E-government

Naam organisatie
Music Opera and Theatre Organization
Omschrijving

Het Music Opera and Theatre Organization is een Servische NGO die klassieke muziek, opera en theater toegankelijk wil maken voor het brede publiek. Zo deden ze al voorstellingen met blinde en slechtzienden, workshops voor vluchtelingen en andere projecten. Dit project wil jongeren engageren via kunstvoorstellingen van hun leeftijdsgenoten in een unieke setting. Daarbij geven ze aandacht aan.

 • Euroscepticisme
 • Strijd tegen discriminatie

Ze zoeken hiervoor nog 1 partner.


Naam organisatie
Gemeente Ghiroda (Roemenië)
Omschrijving

Ghiroda is een gemeente in de buurt van het Roemeens Timisoara. Door sterkere stedenbanden willen ze samenwerken rond opleiding, sociale en culturele zaken. Dit project wil lokale overheden uit heel Europa samen brengen om de toenadering tussen gemeenschappen met verschillende talen, cultuur, etc. te vergemakkelijken. Ze zoeken hiervoor lokale overheden, middenveldorganisaties en onderzoeks- en opleidingsinstellingen.


Naam organisatie
Isaccea (stad in Roemenië)
Omschrijving

De stad Isaccea is op zoek naar partnersteden. Hierbij wordt tweemaal een weekend georganiseerd waarbij een aantal burgers uit beide steden bij elkaar op bezoek gaan. Dit is van 8 tot 10 mei in Isaccea en van 19 tot 21 juni in de partnerstad. De thema's de daarbij centraal staan:

 • Europese dimensie,
 • Viering van de Europese dag,
 • Waarden, tradities, cultuur,
 • Europa voor iedereen,
 • Jeugd en hun vrije tijd,
 • Projecties over de toekomst.

Het centrale idee hierbij is dat culturele en regionale uitwisseling de sleutel zijn tot een goede Unie. Het begrijpen van de fundamenten van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede leiden tot erkenning van de inherente waardigheid van alle EU-familieleden.

Deadline voor aantonen interesse: 1 augustus 2019.

Deadline is 1 september 2019.

Contact:

casaculturaisaccea@yahoo.com

+40 0748116778

 


Naam organisatie
Southill Hub - Ierland
Omschrijving

We zijn op zoek naar een partner met een hoofdaanvrager om te kijken naar twinning, vooral met betrekking tot jongeren en jeugdwerk.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons