U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Netwerken van steden 2019

Deadline

Inleiding

Het Europa voor de Burger-programma (2014-2020) is een Europees subsidieprogramma, opgezet ter ondersteuning van diverse activiteiten en organisaties die een actief Europees burgerschap bevorderen. Centraal staat het bevorderen van debat, reflectie en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integratie en geschiedenis. Daarnaast wil het programma de participatie in het Europese democratische proces stimuleren. Gemeenten en verenigingen die op lange termijn samenwerken aan een gemeenschappelijk onderwerp, kunnen de wens koesteren om netwerken tussen steden te ontwikkelen om hun samenwerking duurzamer te maken.

Doelstellingen

Netwerken tussen gemeenten over vraagstukken van gemeenschappelijk belang blijken een belangrijk middel om goede praktijken uit te wisselen. Stedenbanden vormen een sterke band tussen gemeenten; daarom moet het potentieel van de netwerken dat ontstaat door een reeks stedenbanden te koppelen, worden benut om thematische en langdurige samenwerking tussen steden te ontwikkelen. De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkeling van dergelijke netwerken, die van belang zijn voor de totstandkoming van een gestructureerde, intensieve en veelzijdige samenwerking en die daarmee helpen de impact van het programma zo groot mogelijk te maken.  

Budget

Maximaal 150.000 euro

Begunstigden

Steden en gemeenten, stedenbandencomités, vzw’s die de lokale autoriteiten vertegenwoordigen, netwerken van steden en gemeenten, andere niveaus van lokale en regionale autoriteiten. Andere organisaties betrokken in het project kunnen ook non-profit maatschappelijke organisaties zijn. Organisaties van minimum 4 deelnemende landen (min. 1 EU lidstaat) Het programma staat open voor deelname van de volgende landen: a) de lidstaten; b) de toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten, overeenkomstig de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor de deelname van die landen aan programma's van de Unie, die zijn vastgesteld in de respectieve raamovereenkomsten, besluiten van de Associatieraad of soortgelijke overeenkomsten; c) de EVA-landen die partij zijn bij de EER-overeenkomst, krachtens die overeenkomst.

Info & contact

Meer info en documenten vind je terug via deze pagina! 

Bij vragen kan je contact opnemen met Jill Everaerdt (Departement CJM) via dit adres: europavoordeburger@vlaanderen.be

Partneroproep(en)

Naam organisatie
Leposavic Municipality
Omschrijving

De gemeente Leposavic wil een sterke samenwerking met partners op touwen zetten en de eigen gemeente promoten. Daarnaast willen ze good practices, expertise, lokaal beleid, strategieën en ontwikkelingsplannen uitwisselen. Ze wensen een focus te leggen op

  • Landbouw
  • Toerisme
  • Rurale en regionale ontwikkeling
  • Duurzaam bosbeheer
  • Goed bestuur en publieke participatie
  • Jeugd, cultuur en onderwijs
  • E-government

Naam organisatie
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
Omschrijving

De Comarca van Cinco Villas is een openbaar lichaam dat in 2002 is opgericht door een wet van de regering van Aragon, Spanje. Het is verantwoordelijk voor de uitvoering van werken, de verlening van diensten en het beheer van bovengemeentelijke activiteiten, en zal samenwerken met de gemeenten die het integreren in de vervulling van hun eigen doeleinden. Ze staan open voor deelname aan elk project dat voorwaarden zou scheppen voor thematische en langdurige samenwerking tussen Europese plattelandsgebieden die op onderstaande gebieden werken: 

Kunst en cultuur
• Duurzaam toerisme
•  Burgerschap
• Sociale integratie en welzijn
• Openbare diensten
• Duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden
• Sport en vrije tijd, faciliteiten / evenementen
• Historisch en cultureel erfgoed
• Ontvolking van het platteland
• Jeugdeducatie en maatschappelijke participatie


Naam organisatie
Municipality of Albacete - Spanje
Omschrijving

PRISMA is opgevat als een netwerk van steden die zich toeleggen op actuele zaken en dagelijkse kwesties in verband met het EU-burgerschap en zijn kansen. Via het netwerk worden informatie, training en ontmoetingsruimten, discussie en samenwerking aangeboden aan intergenerationele groepen burgers.


Naam organisatie
Šalčininkai district municipality - Litouwen
Omschrijving

Het project beoogt oplossingen te vinden voor elk van de prioriteiten van het programma (zoals euroscepticisme, debatten over de toekomst van Europa, solidariteit, interculturele dialoog, bestrijding van de stigmatisering van minderheidsgroepen, actief burgerschap, EU-waarden, cultureel erfgoed) voor andere Europese steden door actief vrijwilligerswerk van de leden van de lokale gemeenschap, zowel jongeren als ouderen, door hen te betrekken en de gemeenten te helpen bij te dragen aan de sociale en culturele ontwikkeling van de regio.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons