U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Calls >

National or transnational e-justice projects

Deadline

Code

JUST-JACC-EJU-AG-2020

Doelstellingen

De belangrijkste prioriteiten voor 2020 in het kader van deze oproep zijn:

 • Bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese e-justitiestrategie en het actieplan 2019-2023 door de uitvoering van e-justitieprojecten op Europees en nationaal niveau te ondersteunen, voor zover deze een Europese dimensie hebben
 • Ondersteuning van projecten die gericht zijn op aansluiting bij of verbetering van bestaande of lopende e-justitieprojecten
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van concrete use cases op basis van kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie op het gebied van justitie

Projectactiviteiten in het kader van deze oproep omvatten in principe:

 • Analytisch, conceptueel, ontwerp- en uitwerkingswerk;
 • IT-softwareontwikkeling, kwaliteitsborging en bijbehorende hulpmaatregelen die nodig zijn voor het opzetten van IT-systemen;
 • Uitbreiding en aanpassing van bestaande nationale en transnationale oplossingen om de doelstellingen van de oproep te bereiken.

Budget

Voor deze oproep wordt €2.800.000 voorzien.

Begunstigden

De call is bedoeld voor alle EU lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, en inclusief Albanië en Montenegro.

Info & contact

Alle informatie vindt u op het portaal van de Europese Commissie. Projecten indienen kan via hetzelfde portaal.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons