U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Joint action against trafficking in human beings addressing the culture of impunity

Deadline

Code

ISFP-2019-AG-THB

Inleiding

Deze oproep is gericht op het aanpakken van de cultuur van straffeloosheid. De oproep zoekt projecten die wetshandhaving en andere autoriteiten, evenals het maatschappelijk middenveld betrekken bij

  • het ontwikkelen van initiatieven om het financiële bedrijfsmodel van criminelen te verstoren en de mensenhandelketen aan te pakken via intensievere onderzoeken
  • preventie-initiatieven, waaronder vermindering van de vraag naar mensenhandel via een multidisciplinaire aanpak.

Budget

€2.750.000

Begunstigden

De oproep is bedoeld voor alle lidstaten van de EU, met uitsluiting van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie staat in de oproepfiche.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Interne Veiligheid

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Fonds voor Interne Veiligheid is het waarborgen van een hoog niveau van veiligheid in de Unie. Het programma moet enerzijds de aanpak van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit versterken. Anderzijds wil het ook slachtoffers van misdrijven bijstaan en beschermen.

Welke soort acties:

Het programma heeft 3 specifieke doelstellingen

  • Het versterken van uitwisseling van informatie tussen en binnen rechtshandhavingsautoriteiten onderling, en met andere bevoegde en relevante organen, alsook derde landen en internationale organisaties
  • Intensiveren van grensoverschrijdende gezamenlijke operaties tussen en binnen de rechtshandhavings- en andere bevoegde autoriteiten van de Unie met betrekking tot zware en georganiseerde criminaliteit;
  • Ondersteunen van versterking van de capaciteit met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, met inbegrip van terrorisme, met name door intensievere samenwerking tussen overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en particuliere partners in de lidstaten.

Budget

Budget 2021-2027: 642 miljoen euro

  • Lokale overheden
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Regionaal beleid
Lees meer
Volg ons