U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

EP verzoekt EU en VK klimaat- en milieudoelstellingen op elkaar af te stemmen

28 januari 2021 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement (EP) heeft een ontwerpadvies goedgekeurd over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) (TCA), waarin ze de partijen oproept te streven naar een dynamische afstemming van hun doelstellingen op het gebied van klimaat- en milieubescherming.

  • Het Europees Parlement moet de TCA- overeenkomst goedkeuren
  • Bezorgdheid over de handhaving van gelijke concurrentievoorwaarden
  • Tekortkomingen in de tekst rond klimaat en milieu

De goedkeuring van het ontwerpadvies gebeurde met 63 stemmen voor, 9 tegen en 7 onthoudingen.

EP verzoekt EU en VK klimaat- en milieudoelstellingen op elkaar af te stemmen

De ENVI-commissie vindt dat het Europees Parlement de overeenkomst moet goedkeuren, maar wijst op enkele tekortkomingen in de tekst onder meer rond klimaat en milieu.

Klimaat

ENVI betreurt dat de in de overeenkomst opgenomen klimaatdoelstellingen voor 2030 voor de EU een emissiereductie van 40% (en niet de tot ten minste 55% verhoogde doelstelling) is en voor het Verenigd Koninkrijk zijn aandeel in de doelstelling van 40%.

Ook maakt de ENVI-commissie zich zorgen over de verschillen die kunnen ontstaan tussen de koolstofprijssystemen (ETS) van de twee partijen. ENVI neemt er nota van dat de tekst voorziet in de mogelijkheid de twee systemen aan elkaar te koppelen door het sluiten van een toekomstige gerelateerde overeenkomst. Toch meent ENVI dat een dergelijke koppeling alleen tot stand mag worden gebracht indien de integriteit en de doeltreffendheid van het EU ETS-systeem daardoor niet worden ondermijnd.

Verder vinden de ENVI-leden dat de overeenkomst niet ingaat op de naleving door het VK van de beginselen van de EU-belastingwetgeving, noch duidelijke bepalingen bevat over de manier waarop moet worden omgegaan met broeikasgasemissies van de luchtvaart- en de maritieme sector.

Milieu

De ENVI-leden zijn bezorgd over de voornemens van het VK op het gebied van genetische modificatie.

"We hebben al gemerkt dat de Britse regering bereid is haar wettelijke kader op verschillende gebieden te versoepelen, of het nu gaat om GGO-wetgeving of om de herinvoering van neonicotinoïden", aldus de voorzitter van de parlementaire commissie, Pascal Canfin (Renew Europe, Frankrijk). Hij roept de Europese Commissie op om toe te zien op de uitvoering van de overeenkomst en "streng op te treden" in geval van overtreding.

Bron en meer informatie

EP-website: EU-UK deal: Climate and environmental targets must remain aligned, say MEPs

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons