U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > stage > eu nieuws >

Dubbel zoveel geld voor onderzoek en innovatie na 2020

03 juli 2017 - door Simon De Wachter

De onafhankelijke groep op hoog niveau over het maximaliseren van de impact van Europese onderzoeks- & innovatieprogramma's pleit voor een verdubbeling van de financiering voor het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie na 2020.

Dubbel zoveel geld voor onderzoek en innovatie na 2020

Investing in the European future we want

Het rapport van de onafhankelijke groep op hoog niveau over het maximaliseren van de impact van Europese onderzoeks- & innovatieprogramma's kreeg als bijtitel 'Investing in the European future we want'.

De deskundigengroep onder leiding van de voormalige Europese commissaris Pascal Lamy gaf 11 aanbevelingen. Eén daarvan is de verdubbeling van de financiering toegekend aan het kaderprogramma voor onderzoek en de innovatie in het volgende meerjarig financieel kader. Het 9de kaderprogramma moet in omvang worden verdubbeld om de groeiproblemen van Europa te helpen oplossen.

Horizon 2020 ontvangt momenteel 80 miljard euro aan financiering, dit is bijna 8% van de communautaire begroting. 120 miljard euro is het minimum aan financiering voor het 9de kaderprogramma, pleit Lamy. Hij zei dat dit cijfer niet meer is dan het minimum dat nodig is om de gemiddelde jaarlijkse groei (+ 6,5%) van het Horizon 2020-programma te handhaven.

Europees Commissaris Carlos Moedas suggereerde dat met een financiering van 8% van de communautaire begroting het niet mogelijk zal zijn om de uitdagingen van morgen te kunnen aanpakken. Lamy zei 'It is a well-known fact that we must invest more in R&I because we are moving to an economy that is more and more dematerialised where brain juice and talent will be the main resource. That is something we know, but we have a problem with speed because other countries like the US, China, Japan and Korea are investing more than we do. We have to catch up.'

In de marathon moet Europa zo snel en zo lang als de anderen rennen, zei Moedas. Hij benadrukte de moeilijkheid in Europa om onderzoek om te zetten in commerciële toepassingen. "We’re good at doing science with money but not very good at making money with science.

Volgens de commissaris Moedas is de EU duidelijk achter op het digitale gebied. Hij zei dat in het volgende kaderprogramma digitale zaken op alle terreinen van onderzoek moeten worden opgenomen.

In het verslag wordt ook gewezen op de noodzaak om Europese mededingingsregels te verlichten met betrekking tot de publieke financiering van onderzoek wanneer het overheidsgeld voordeel trekt uit het verband met het EU-kaderprogramma voor onderzoek.

Internationaal moet een dialoog worden geopend over het bereiken van een gelijke concurrentiepositie op het gebied van overheidssteun voor onderzoek.

11 aanbevelingen

 1. Prioriteren van onderzoek en innovatie in EU en

  nationale begrotingen

 2. Uitbouwen van een echt EU-innovatiebeleid dat toekomstige markten creëert

 3. Onderwijzen voor de toekomst en investeren in mensen

  die de verandering zullen zijn

 4. Ontwerpen van een EU R&I programma voor meer impact
 5. Aannemen van een missie-georiënteerde, impact-gefocuste aanpak om mondiale uitdagingen aan te pakken

 6. Rationaliseren van het EU-financieringslandschap en

  synergie bereiken met structuurfondsen

 7. Vereenvoudigen

 8. Mobiliseren en betrekken van burgers

 9. Beter uitlijnen van de EU en nationale R&I-investeringen

 10. Internationale R&I-samenwerking een handelsmerk maken van EU-onderzoek en innovatie

 11. Vastleggen en beter communiceren van de impact​

Reactie van Commissaris Carlos Moedas

Europees commissaris voor Onderzoek, wetenschap en innovatie, Carlos Moedas, noemt de aanbevelingen van het Lamy rapport ambitieus maar essentieel.

Hij haalt volgende punten aan:

De verdubbeling van het budget

Er is Europese als nationale financiering nodig voor onderzoek en innovatie. Een groter budget voor onderzoek en innovatie zou de kloof dichten met onder andere de Verenigde Staten, en de EU de leiderschap van de investering in de toekomst doen nemen.

Maar er zijn nieuwe prioriteiten. En elke budgetverhoging moet hand in hand gaan met hervormingen. De andere 10 aanbevelingen zijn net het soort hervormingen die nodig zijn.

Kijk naar de gehele beeld

De Lamy-groep heeft niet naar individuele sectoren of wetenschappelijke disciplines gekeken. Ze keken niet alleen naar Horizon 2020. In plaats daarvan keken ze naar het hele systeem.

De commissaris is tevreden dat de Lamy-groep onderwijs in hun rapport heeft opgenomen en enkele nieuwe ideeën voorstelde. Zoals meer trainingsactiviteiten in samenwerkende onderzoeksprojecten. Of het introduceren van impulsen voor universitaire hervormingen. En kapitaliseren op de onderwijs- en opleidingsactiviteiten van de EIT KIC's.

Daarnaast is de commissaris het ook eens om de silo's tussen het kaderprogramma en de structuurfondsen af ​​te breken. Dit is heel belangrijk om de EU13-lidstaten echt in de wereldwijde kenniseconomie te integreren. Ook de silo's tussen regulering en innovatie moeten afgebroken worden. Verbeteringen zijn nodig voor staatssteunregels. En de Lamy-group dringt aan voor meer beleidsexperimenten. Dit is de systematische aanpak die we nodig hebben.

Focus op het individu

Een Europese Innovatie Raad (European Innovation Council) moet ontwikkeld worden die focut op de innovator. De focus op de inviduele innovator zal een nieuwe aanpak zijn die grote meerwaarden kan bieden.

Inspireer Europa met missiegedreven onderzoek en innovatie 

Europees onderzoek en innovatie moet burgers inspireren. De aanbeveling om een missiegedreven aanpak in het volgende kaderprogramma aan te nemen is de juiste weg om burgers te betrekken. Maak burgers onderdeel van het proces en trots om Europees te zijn.

Missies moeten de publieke verbeelding vastleggen. Missies moeten interdisciplinair, intersectoraal en internationaal zijn. Iedereen zou buiten de grenzen van hun sectoren en disciplines moeten denken. Waar het niet alleen maar zinvol is, maar ook essentieel is om samen te werken. Om Europese en mondiale partnerschappen op te bouwen. Missies moeten verder gaan dan wat momenteel mogelijk is.

Brexit

In het kader van Brexit moet een speciale regeling worden gevonden met het Verenigd Koninkrijk dat het toelaat om deel te nemen aan het nieuwe programma, zoals Noorwegen, Zwitserland en Israël met succes hebben gedaan.

Meer informatie

Lees het rapport rapport van de onafhankelijke groep op hoog niveau over het maximaliseren van de impact van Europese onderzoeks- & innovatieprogramma's.

Lees een interview met Pascal Lamy over de bevindingen in het rapport.

Lees de speech van Carlos Moedas.

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons