U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over Brexit Adjustment Reserve dichtbij

27 mei 2021 - door Simon De Coster

Het Europees Parlement is bijna klaar om de triloog over het BAR aan te vatten

  • Posities van de instellingen niet ver uit elkaar na aanpassing toewijzingsmethode
  • Eerste triloog op 17 juni
  • Finaal akkoord naar schatting tegen eind juni
Akkoord over Brexit Adjustment Reserve dichtbij

Op 25 mei stemde de REGI commissie van het Europees Parlement over het nieuwe Brexit Adjustment Reserve. Dat programma moet regio's die het zwaarst getroffen worden door de Brexit ondersteunen. Het verslag van Pascal Arimont over het 'Brexitfonds' werd alvast goedgekeurd in de Commissie. Ook de lidstaten in de Raad kwamen recent tot een onderhandelingspositie, waardoor de triloog snel kan starten.

Vernieuwde toewijzingsmethode

Die triloog zal alvast niet spaak lopen op de toewijzingsmethode van de Brexitmiddelen. België was voorstander van de methodologie zoals die door de Commissie werd voorgesteld, waarbij de middelen in twee ronden verdeeld werden: in de eerste ronde wou men werken via een verdeelsleutel, in een tweede ronde werd er gekeken naar de werkelijke kosten.

Maar binnen de Raad bleek dit een moeilijke kwestie. Het Portugees voorzitterschap vond een compromis waarin de methode werd aangepast: de middelen worden nog steeds in twee ronden uitbetaald, maar de bedragen per lidstaat worden volledig op voorhand vastgelegd. De Raad stelt voor om de impact van Brexit te berekenen op basis van:

  • De waarde van alle vis gevangen in de exclusieve economische zone van het VK
  • De grootte van alle handel van de lidstaat met het VK
  • De bevolkingsaantallen van de maritieme grensgebieden met het VK

Ook het Europees Parlement heeft haar verslag nu aangepast in lijn met het standpunt van de Raad, om sneller tot een akkoord te komen.

Regionale dimensie

Waar de triloog wel vooral over zal gaan is de regionale dimensie van het fonds, en de betrokkenheid van regionale en lokale overheden bij de implementatie ervan. Het Europees Parlement kiest, in lijn met het partnerschapsprincipe uit de structuurfondsen, duidelijk voor een multi-governance benadering . Daarin worden lokale en regionale overheden nauw betrokken bij de implementatie van de middelen. Die benadering ontbrak in het oorspronkelijke Commissievoorstel en de positie van de Raad.

Ook over het aantal schijven waarin alle middelen uitbetaald zullen worden zal nog inkt vloeien. Maar men verwacht wel snel een interinstitutioneel akkoord. De eerste triloog vindt plaats op 17 juni, maar zal voorafgegaan worden door technische vergaderingen om de meeste plooien al glad te strijken. De instellingen hopen dan ook nog in eind juni te landen met een finaal akkoord.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons