U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Eu algemeen > Jouw stem in europa > Eu nieuws >

Jouw stem in Europa: EU-mededingingsregels over verticale overeenkomsten

25 februari 2019 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie publiceerde een openbare raadpleging om de mededingingsregels over verticale overeenkomsten te evalueren. Bedrijven, advocatenkantoren, academici, ... mogen allemaal deelnemen aan de consultatie. Deadline is 27 mei 2019.

Je kan deelnemen via de website van de Europese Commissie.

Jouw stem in Europa: EU-mededingingsregels over verticale overeenkomsten

Waarover gaat de openbare consultatie?

Artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen die de mededinging beperken, tenzij deze overeenkomsten bijdragen tot een verbetering van de productie of distributie van producten dan wel tot technische of economische vooruitgang, en de voordelen ook de consumenten ten goede komen (als bepaald in artikel 101, lid 3). Het verbod van artikel 101, lid 1, van het VWEU betreft onder meer overeenkomsten tussen twee of meer ondernemingen die actief zijn op verschillende niveaus van de productie- of distributieketen, en die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde goederen of diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen (zogenoemde “verticale overeenkomsten”). Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie (“verticale groepsvrijstellingsverordening”) heeft ten doel de verticale overeenkomsten waarvan met voldoende zekerheid kan worden aangenomen dat zij aan de voorwaarden van artikel 101, lid 3, van het Verdrag voldoen, vrij te stellen van het verbod van artikel 101, lid 1, van het Verdrag.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons