U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Internal Security Fund Police - Interconnecting Passenger Information Units (PIUs) to facilitate the exchange of PNR data (ISFP-2016-AG-PNR-01)

Deadline

Inleiding

Doelstellingen

In complementarity with actions funded through the ISF-Police 2014 AWP and the national programmes, support will be provided to information exchange and in particular interconnection of and data exchange between national PIUs. This includes activities such as the setting-up of secure communication channels between PIUs for the exchange of such information, the development of appropriate data formats and the drafting of guidelines for this exchange. Member States most advanced in this field will be encouraged to apply for funding aimed at increasing the sharing of experience and knowledge. The present Call for Proposals aims at funding projects in the area of law enforcement information exchange. Project applications submitted under the present Call for Proposals must address the priority of improving law enforcement information exchange by interconnecting PIUs to facilitate the exchange of PNR data among Member States and with Europol. This priority follows the joint statement of EU Ministers for Justice and Home Affairs and representatives of EU institutions on the terrorist attacks in Brussels on 22 March 2016, as well as the obligations flowing for Member States from the PNR Directive. This includes transnational projects aiming at identifying or setting up secure communication channels between PIUs for the exchange of PNR information, the development of appropriate data formats and the drafting of guidelines for this exchange, including funding operational meetings, pilot projects and test runs. To meet this priority, projects must aim to ensure effective and adequate safeguards for protection of personal data and to achieve one or both of the following outcomes (specific objectives):

 • establishing an information exchange and cooperation network between national PIUs and between these and the designated competent authorities entitled to request and receive PNR data or the result of processing those data, thereby fostering cooperation among law enforcement authorities;
 • establishing an information exchange and cooperation network between national PIUs and Europol (in particular Europol's Secure Information Exchange Network Application – SIENA);

 Any action under this Call for Proposals shall respect and shall be implemented in line with the rights and principles enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Applications should pay appropriate attention to the effects of the project on individual rights and freedoms, as well as to possible remedies. In addition, any action under this Call for Proposals should comply with all relevant ethical principles and all applicable international, EU and national law on ethical issues while carrying out the project.

Budget

The total budget earmarked for the co-financing of projects is estimated at EUR 3 800 000.

Begunstigden

All EU Member States, with the exception of the United Kingdom and Denmark

Info & contact

Meer informate vindt u via de participant portal of via het call for proposals document.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Interne Veiligheid

Inleiding

Het Fonds voor Interne Veiligheid draagt bij tot een veiligere Europese Unie en bestaat uit: ‘Grenzen en Visa’ en ‘Politiesamenwerking’.

Doelstellingen

Grenzen en Visa

Doelstellingen:

 • Ondersteunen van een gemeenschappelijk visabeleid, zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening aan visumaanvragers, verzekeren van gelijke behandeling van derdelanders en bestrijden van illegale migratie
 • Ondersteunen van een geïntegreerd grensbeheer zodat buitengrenzen zo goed mogelijk en op uniforme manier worden gecontroleerd en beschermd, en zodat het passeren van grenzen vlot verloopt

Specifieke operationele doelstellingen:

 • Personencontrole en doeltreffende bewaking
 • Geïntegreerd beheerssysteem voor de buitengrenzen
 • Gemeenschappelijk beleid rond visa en andere verblijfstitels van korte duur
 • ICT-systemen
 • Situatiekennis aan de buitengrenzen en een verbeterd reactievermogen van lidstaten
 • Uniforme toepassing van het acquis van de Europese Unie 
 • Solidariteit en samenwerking tussen de lidstaten

Politiesamenwerking

Doelstellingen:

 • Voorkomen van criminaliteit, bestrijden van grensoverschrijdende, zware en georganiseerde misdaad, en versterken van de samenwerking tussen rechtshandhavingsdiensten en andere overheden
 • Doeltreffend beheren van risico's en crises en beschermen van mensen en cruciale infrastructuur

Specifieke operationele doelstellingen:

 • Maatregelen om lidstaten sterker te maken in de geweldpreventie, bestrijding van grensoverschrijdend, ernstig en georganiseerd geweld. Hoe? Door publiek-private partnerschappen, de uitwisseling van informatie en beste praktijken, toegang tot gegevens, interoperabele technologieën, vergelijkende statistieken, toegepaste criminologie en bewustwordingsacties
 • Administratieve en operationele samenwerking tussen rechtshandhavingsautoriteiten en andere autoriteiten van de lidstaten, landen buiten de EU, internationale organisaties, Europol en andere Europese organen
 • Training en opleiding, onder andere uitwisseling van rechtshandhavingsautoriteiten
 • Maatregelen om slachtoffers van geweld tijdig op te sporen, beschermen en ondersteunen
 • Administratieve en operationele bekwaamheid van lidstaten om kritieke infrastructuur te beschermen
 • Veilige verbindingen en doeltreffende coördinatie bij waarschuwingssystemen

Gefinancierde acties: o.m. netwerkactiviteiten, publiek-private partnerschappen, gegevensverzameling, bewustwordingscampagnes, ICT-systemen, opleidingen, uitwisselingen.

Budget

Grenzen en Visa:

2,8 miljard euro:

 • 1 551 miljoen euro voor de nationale programma's van de lidstaten, inclusief specifieke acties
 • 791 miljoen euro voor de ontwikkeling van ICT-systemen gebaseerd op huidige of nieuwe systemen die het beheer van de migratiestromen over de buitengrenzen ondersteunen
 • 154 miljoen voor het Special Transit Schema (Litouwen)
 • 264 miljoen voor acties van de Unie (minimaal 30 procent), noodsituaties en technische bijstand van de Europese Commissie

Politiesamenwerking:

1 miljard euro:

 • 662 miljoen euro voor nationale programma's van lidstaten
 • 342 miljoen euro voor acties van de Unie, noodsituaties en technische bijstand

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Fonds voor Interne Veiligheid?

 • lidstaten en hun rechtshandhavingsautoriteiten of andere autoriteiten die gespecialiseerd zijn in de bescherming van kritieke infrastructuur en crisisbeheer,
 • Internationale organisaties,
 • Niet-gouvernementele organisaties
 • EU-agentschappen
 • Landen buiten de EU

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Interne Veiligheid?

 • Schengenlidstaten
 • EU-lidstaten met uitzondering van Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk
 • Europese Economische Ruimte
 • Zwitserland

Info & contact

Belgisch contactpunt

Verantwoordelijke autoriteit
FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif-isf@ibz.eu
www.amif-isf.be
02 500 23 07  

Meer lezen
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/index_en.htm

Lees meer
Volg ons