U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kortsluiting in onderhandelingen voor Europese elektriciteitsmarkt

13 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De Raad en het Europees Parlement hebben na onderhandelingen op 5 december 2018 geen compromis bereikt over het voorstel van de Commissie tot herziening van de elektriciteitsrichtlijn. De wetgevers konden geen gemeenschappelijk standpunt vinden over de kwestie van gereguleerde energieprijzen.

Volgens MEP Florent Marcellesi (Groenen / EFA, Spanje) is er bijna een datum gevonden om gereguleerde prijzen af ​​te schaffen. Tarieven voor kwetsbare huishoudens zouden behouden blijven (onder die maatregel).

Kortsluiting in onderhandelingen voor Europese elektriciteitsmarkt

In een tweet bevestigde Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie, dat er weliswaar enige vooruitgang was, maar dat een deal niet op tafel ligt. Ambassadeurs van de lidstaten (COREPER) worden op 7 december gedebriefd.

Tijdens verdere onderhandelingen of trialogen op 18 december zullen de Raad en het Europees Parlement trachten om tot een compromis te komen over de regulering van de interne elektriciteitsmarkt. Eenmaal een compromis bereikt is, zal de tekst door de ITRE commissie van het Europees Parlement nagekeken worden om vervolgens ook door de Raad te worden (goed)gekeurd. Pas daarna zal de maatregel in werking treden.

Wat houdt de herziening in?

Het Commissievoorstel tot herziening van de elektriciteitsrichtlijn concentreert zich op de belangrijkste elementen: (1) Concurrentievermogen van de interne elektriciteitsmarkt; (2) consumenten; (3) Rol van distributienetbeheerders; (4) Rol van transmissiesysteembeheerder; (5) Onthechting en transparante accounts.

Het voorstel voor een nieuwe elektriciteitsrichtlijn verduidelijkt de reikwijdte en het onderwerp van de richtlijn, maar legt meer nadruk op consumenten en het belang van de interne markt en de beginselen daarvan. Het actualiseert ook enkele van de definities in de vorige elektriciteitsrichtlijn.

Wat nu?

COREPER bespreekt het voorstel op 7 december 2018. Op 18 december worden de trialogen verdergezet. Die moeten uiterlijk in februari 2019 zijn afgerond, zodat de resulterende compromistekst in het Europees Parlement kan worden goedgekeurd vóór de laatste plenaire vergadering die op 18 april 2019 begint. Pas als de ITRE commissie van het Parlement de tekst goedkeurt, gaat die naar de Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons