Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

Op 30 november stelde de Europese Commissie haar kader voor een nieuwe opzet van de Europese elektriciteitsmarkt voor.

Het kader omvat voorstellen voor de herziening van de elektriciteitsverordening en van de elektriciteitsrichtlijn. Doel is om de marktregels te actualiseren en de tekortkomingen van de interne elektriciteitsmarkt te compenseren. De Commissie wil bovendien de consumenten op de voorgrond plaatsen om hen optimaal gebruik te laten maken van nieuwe opportuniteiten en technologieën. En hen actief te laten deelnemen op de markt. Het voorstel voor de herziening legt de nadruk op de interne markt en actualiseert een aantal definities. 

Het voorstel voor de richtlijn focust op vijf elementen:

Het concurrentievermogen van de interne elektriciteitsmarkt

De EC wil het concurrentievermogen garanderen via het principe dat lidstaten ervoor moet zorgen dat competitie mogelijk is, dat de markt gericht is op de consument; flexibel en niet discriminerend. Bovendien zouden nationale maatregelen geen grensoverschrijdende stromen mogen belemmeren of consumentenparticipatie en investeringen. 

Consumentenrechten

In het voorstel kunnen consumenten kiezen tussen en veranderen van aanbieders. De uiteindelijke klant moet een dynamisch prijzencontract kunnen krijgen. De aanbieders moeten hen goed op de hoogte brengen van de opportuniteiten en risico's hierin.  Consumenten moeten ook zelf elektriciteit kunnen opwekken, opslaan en gebruiken in de georganiseerde markt. De Commissie wil de lidstaten ook verplichten om parameters uit te zeteten om energiearmoede te meten. 

Rol van de distributiesysteemoperatoren (DSO's)

Het voorstel brengt wat klaarheid in de taken van de DSO's, meer bepaald over hun activiteiten voor aanbestedingen van netwerkdiensten om meer flexibiliteit, de integratie van elektrische voertuigen en datamanagement de garanderen. De lidstaten zouden dan het noodzakelijke regelgevende kader hiervoor voorzien. 

De Commissie schept ook duidelijkheid over de rol van DSO's in opslag en laadpunten voor elektrische voertuigen.  Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze die zelf bezitten, ontwikkelen of beheren. 

Rol van de transmissiesysteemoperatoren (TSO's)

De tekst maakt hun rul wat overzichtelijker door bestaande bepalingen samen te vatten en te verduidelijken. 

Ontvlechting en transparantie in rekeningen 

De regelgeving over ontvlechting blijft onveranderd, zoals beschreven in het derde Energiepakket.  Dit nieuwe document creëert enkel verduidelijking. 

Waarom was een nieuwe marktopzet nodig?

Het Europese elektriciteitssysteem maakt een periode van grondige verandering door. Het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zal toenemen van 25% vandaag tot 50% in 2030. Maar wanneer de zon niet schijnt en er geen wind is, moet er nog steeds voldoende elektriciteit worden geproduceerd om energie te leveren aan consumenten en het elektriciteitsnet stabiel te houden.De elektriciteitsmarkt verandert voortdurend en de markt van vandaag verschilt fundamenteel van die van vijf jaar geleden.

Vooraf?

In 2015 consulteerde de Europese Commissie alle stakeholders en ontving 320 insteken. 

De voorstellen volgen de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Maak een account aan

Forse vooruitgang in het energiepakket

Icon NIEUWS Forse vooruitgang in het energiepakket

04 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De Raad heeft de wetsvoorstellen over hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en governance van de energie-unie aangenomen. Hiermee bereiken de drie voorstellen, die deel uitmaken van het pakket...

Lees meer
Energieministers lopen warm voor waterstofinitiatief

Icon NIEUWS Energieministers lopen warm voor waterstofinitiatief

18 september 2018 - door Ina De Vlieger

Het Oostenrijkse voorzitterschap heeft een waterstofinitiatief voorgesteld. 25 landen hebben dit ondertekend, waaronder de Benelux-landen. Hiermee verbinden zij zich ertoe het onderzoek naar en de...

Lees meer
Negen nieuwe projecten geselecteerd voor H2020- energiefinanciering

Icon NIEUWS Negen nieuwe projecten geselecteerd voor H2020- energiefinanciering

09 juli 2018 - door Kelly Digneffe

In totaal zal bijna € 96 miljoen uitgedeeld worden aan succesvolle Horizon2020- projecten rond energie. 

Lees meer
Europese Commissie stelt een verhoogd budget voor CEF voor

Icon NIEUWS Europese Commissie stelt een verhoogd budget voor CEF voor

06 juni 2018 - door Kelly Digneffe

Vandaag presenteerde de Europese Commissie zijn voorstel voor het toekomstige Connecting Europe Facility (CEF) programma voor de periode 2021-2027. De Commissie stelt een budget van 42,3 miljard...

Lees meer
Nieuwe rapporten tonen sterke stijging van windenergie aan

Icon NIEUWS Nieuwe rapporten tonen sterke stijging van windenergie aan

05 april 2018 - door Melanie De Caluwé

De nieuwste rapporten van de Europese Commissie over de gas- en elektriciteitsmarkt werden onlangs gepubliceerd. Deze bestrijken het laatste kwartaal van 2017 en bevatten een breed gamma aan...

Lees meer
 • Werkdocumenten triloog beschikbaar

  De eerste versie van het document van het Bulgaarse voorzitterschap over 1) het Commissievoorstel tot herziening van de elektriciteitsrichtlijn en over 2) het Commissievoorstel voor een verordening betreffende de interne elektriciteitsmarkt werd beschikbaar gesteld. Deze eerste versies bevatten alleen het oorspronkelijke voorstel, de algemene aanpak van de Raad en het ITRE-commissierapport. De kolom voor compromisvoorstellen is leeg en de lidstaten kunnen tot 1 juni schriftelijk voorstellen indienen voor compromisvoorstellen.

  Technische voorbereidingen voor onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement kunnen in juni van start gaan, maar de trialoogvergaderingen zullen naar verwachting niet eerder dan juli beginnen. Onderhandelingen zullen daarom plaatsvinden onder het aantredende Oostenrijkse voorzitterschap.

 • Raadsexperten bespreken EC-voorstel op 8 oktober

  De Raadsexperten worden verwacht om op 8 oktober 2018 het voorstel van de Commissie te bespreken.

  De ambassadeurs van de lidstaten zullen het voorstel van de Commissie tot herziening van de elektriciteitsrichtlijn bespreken op 12 oktober 2018. Tijdens deze vergadering van het COREPER bereiden ambassadeurs zich voor op de derde trialoogvergadering, die op 18 oktober zal plaatsvinden.

Europese Commissie

 • EU-Commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete
 • Vice-voorzitter voor de Energie-Unie Maroš Šefčovič
 • Eerste vice-voorzitter voor betere regelgeving, interinstitutionele relaties, de rechtsstaat en het Charter voor Fundamentele Rechten Frans Timmermans

Europees Parlement - ITRE-commissie

Rapporteur: Let Krišjānis Kariņš (EVP) 

De schaduwrapporteurs:

De Pool Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Est Kaja Kallas (ALDE), 

de Duitse Cornelia Ernst (GUE/NGL, Germany)

Luxemburger Claude Turmes (Groenen)

Volg ons