Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De Europese Commissie publiceerde op 25 februari 2015 "Een kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomst gericht klimaatbeleid", kortweg Energie-Unie. Ze wil met deze Energie-Unie inspelen op de noden van Europese energieconsumenten, zowel huishoudens als bedrijven. Deze hebben nood aan gegarandeerde, duurzame, concurrentiële en betaalbare energie. Met de Energie-Unie wil de Commissie Europa's energiesysteem fundamenteel veranderen.

!! De richtlijnen energie-efficiëntie en hernieuwbare energie vormen, hoewel onderdelen van de kaderstrategie, twee aparte dossiers in deze beleidsmonitor !!

Deze kaderstrategie behoort tot het pakket voor de Energie-Unie die bestaat uit drie mededelingen:

 1. een kaderstrategie voor de Energie-Unie - met de doelstellingen en de concrete stappen die zullen worden genomen om die te bereiken
 2. een mededeling met de visie van de EU voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs moet worden gesloten
 3. een mededeling met de maatregelen die moeten worden genomen om het streefcijfer van 10% elektriciteitsinterconnectie in 2020 te halen

In dit dossier focust vleva op de kaderstrategie

De Energie-Unie is gestoeld op vijf dimensies, die elkaar onderling versterken:

 1. Energiezekerheid, solidariteit en vertrouwen;
 2. Een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt;
 3. Energie-efficiëntie die bijdraagt aan de matiging van de vraag naar energie; 
 4. Naar een koolstofarme economie, en
 5. Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

De Europese Commissie concretiseert deze dimensies in 15 actiepunten

 1. Volledige uitvoering en strikte handhaving van de bestaande energie- en aanverwante wetgeving. 
 2. Gasvoorziening diversifiëren en schokbestendiger maken tegen onderbrekingen van de toevoer. 
 3. Intergouvernementele overeenkomsten volledig in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving transparanter maken.
 4. De juiste infrastructuur om de energiemarkt te voltooien, hernieuwbare energiebronnen te integreren en de voorzieningszekerheid te waarborgen. 
 5. Herziening van de huidige marktopzet om een naadloze interne energiemarkt tot stand te brengen, de voorzieningszekerheid te waarborgen, hernieuwbare energie in de markt te integreren en de huidige ongecoördineerde ontwikkeling van capaciteitsmechanismen in de lidstaten in goede banen te leiden. 
 6. Het bij het derde pakket voor de interne energiemarkt ingestelde regelgevingskader moet verder worden ontwikkeld.
 7. Regionale benaderingen voor marktintegratie als een van de instrumenten voor degeleidelijke overgang naar een volledig geïntegreerde EU-brede energiemarkt. 
 8. Een grotere transparantie met betrekking tot energiekosten en -prijzen en tot de niveaus van overheidssteun.
 9. Energiebesparing van minimaal 27% tegen 2030. 
 10. Verbetering energie-efficiëntie in gebouwen
 11. Koolstofarm en energie-efficiënter maken van de vervoersector, overstappen op alternatieve brandstoffen en transportsystemen volledig integreren. 
 12. Uitvoering klimaat- en energiekader voor 2030. Op die manier zal de EU een ambitieuze bijdrage leveren aan de internationale klimaatonderhandelingen. 
 13. De EU heeft overeenstemming bereikt over een aandeel van duurzame energie in 2030 van minimaal 27%. 
 14. De EU moet een toekomstgerichte, energie- en klimaatgerelateerde O&I-strategie ontwikkelen om het Europese technologische leiderschap in stand te houden en de exportmogelijkheden te vergroten. 
 15. De EU zal alle externe beleidsinstrumenten gebruiken om ervoor te zorgen dat een sterke, verenigde EU op constructieve wijze met haar partners kan overleggen en zich met één stem kan uitspreken over energie- en klimaatkwesties. 

Maak een account aan

Forse vooruitgang in het energiepakket

Icon NIEUWS Forse vooruitgang in het energiepakket

04 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De Raad heeft de wetsvoorstellen over hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en governance van de energie-unie aangenomen. Hiermee bereiken de drie voorstellen, die deel uitmaken van het pakket...

Lees meer
VN-klimaattop 2018: uur van de waarheid voor Parijsakkoord

Icon NIEUWS VN-klimaattop 2018: uur van de waarheid voor Parijsakkoord

03 december 2018 - door Ina De Vlieger

Doel van de klimaattop 2018 (COP24) is de laatste hand te leggen aan de implementatierichtlijnen van het Klimaatakkoord van Parijs. Standpunten EU-instellingen op een rij en de weg naar COP24.

Lees meer
Europa klimaatneutraal tegen 2050

Icon NIEUWS Europa klimaatneutraal tegen 2050

28 november 2018 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie heeft op 28 november haar langetermijnstrategie “A Clean Planet for All” voorgesteld. Deze strategie bepaalt de koers voor een klimaatneutrale economie tegen 2050.

Lees meer
Energieministers lopen warm voor waterstofinitiatief

Icon NIEUWS Energieministers lopen warm voor waterstofinitiatief

18 september 2018 - door Ina De Vlieger

Het Oostenrijkse voorzitterschap heeft een waterstofinitiatief voorgesteld. 25 landen hebben dit ondertekend, waaronder de Benelux-landen. Hiermee verbinden zij zich ertoe het onderzoek naar en de...

Lees meer
Weer een stap dichter naar een Europese energie-unie

Icon NIEUWS Weer een stap dichter naar een Europese energie-unie

10 juli 2018 - door Kelly Digneffe

In het Europees Parlement werden drie belangrijke voorstellen van het pakket “schone energie voor alle Europeanen” goedgekeurd. 

Lees meer
 • Lancering kaderstrategie Energie-Unie door de Europese Commissie

  De Europese Commissie publiceerde op 25 februari 2015 "Een kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomst gericht klimaatbeleid", kortweg Energie-Unie. Ze wil met deze Energie-Unie inspelen op de noden van Europese energieconsumenten, zowel huishoudens als bedrijven. Deze hebben nood aan gegarandeerde, duurzame, concurrentiële en betaalbare energie. Met de Energie-Unie wil de Commissie Europa's energiesysteem fundamenteel veranderen. 

 • Energie-Unie weer op agenda Energieraad

  Tijdens de energieraad van 8 juni 2015 concludeerden de Europese energieministers dat  regionale samenwerking, meerdere aanvoerroutes en -bronnen, ontwerp van de energiemarkt en ontwikkeling van infrastructuur cruciale elementen zijn voor het energiebeleid van de EU. Tevens oordeelden zij dat het doel van de EU-plannen voor een EnergieUnie moet zijn consumenten te voorzien van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

 • Europese Commissie presenteert haar eerste 'State of the Energy Union'

  Negen maanden na de lancering van de kaderstrategie voor een Energie-Unie presenteerde de Commissie haar eerste stand van zaken, de zogenaamde ‘State of the Energy Union’. Het is de bedoeling dit elk jaar te herhalen. Uit dit eerste verslag blijkt dat er al heel wat stappen gezet zijn. Er ligt wel nog veel werk op de plank, met 2016 als een belangrijk jaar voor de eerste concrete resultaten. Het dossier bevat ondermeer gedetailleerde rapporten over de energiemarkt per lidstaat.

 • Nieuw design elektriciteitsmarkt - openbare hoorzitting in ITRE-commissie Europees Parlement

  Een te verwachten nieuw wetgevend voorstel in verband met een nieuw design voor de Europese elektriciteitsmarkt maakt onderdeel uit van de Kaderstrategie Energie.

  De commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement houdt een publieke hoorzitting op 17 maart 2016.  De agenda is nog niet volledige gekend. 

  De volgende stappen zijn het afronden van de evaluaties in verband met de elektriciteitsmarkt en van de bevragingen door de Europese Commisssie, tegen eind juli 2016. Vervolgens wordt een wetgevend voorstel verwacht voor het einde van het jaar 2016. Dat voorstel zal de klassieke wetgevende weg via Parlement en Raad doorlopen

 • Informele energieraad: hoe moet de vernieuwe elektriciteitsmarkt eruit zien?

  In deze bijeenkomst van de Europese energieministers ligt de focus op de elektriciteitsmarkt: hoe creëren we een flexibelere elektriciteitsmarkt, verdere marktintegratie en een soepele integratie van hernieuwbare energie? Hoe zorgen we ervoor dat dit zo kosten efficiënt gebeurt? Hoe maken we optimaal gebruik van opslag en van een actievere rol van de consument? Wat is de impact van meer flexibiliteit op de elektriciteitsprijzen en hoe zorgen we voor het juiste investeringsklimaat voor goede interconnecties?

Europese Commissie

Energy Union

Commissarissen Vice-President Maroš Šefčovič en Miguel Arias Cañete

Europees Parlement 

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE)

Rapporteur GRÓBARCZYK Marek Józef (ECR)

Schaduwrapporteurs: GYÜRK András (EPP), ZANONATO Flavio(S&D), PETERSEN Morten Helveg (ALDE), SYLIKIOTIS Neoklis (GUE/NGL), TURMES Claude (Greens/EFA), TAMBURRANO Dario (EFFD)

Raad van Europese Unie

Energieraad

Volg ons