U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Standpunt Raad milieu over post 2020 CO2-doelen lichte voertuigen

10 oktober 2018 - door Ina De Vlieger

De Raad milieu heeft op 9 oktober zijn algemene benadering voor CO2-doelen voor nieuwe lichte voertuigen (personen- en bestelwagens) bepaald.  Voor personenwagens scherpt de Raad de doelstellingen van de Europese Commissie (EC) aan: vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen met 35% tegen 2030 en verkoopaandeel nul- en lage emissie voertuigen 35%. Voor bestelwagens handhaaft de Raad het EC-voorstel.

De onderhandelingen met het Europees Parlement kunnen nu starten.

Standpunt Raad milieu over post 2020 CO2-doelen lichte voertuigen

Wat hebben de EU-milieuministers beslist?

Overzicht van wat de Raad Milieu heeft aangenomen voor CO2-doelen van personen- en bestelwagens.


Emissiereductiedoelstellingen

  • Een verlaging van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens met 15% tegen 2025 en 35% tegen 2030 (t.o.v. de in 2021 geldende emissiegrenswaarden). De 2030-doelstelling voor personenwagens ligt daarmee in het midden tussen de 30% voorgesteld door de Europese Commissie en de 40% voorgesteld door het Europees Parlement.
  • Een verlaging van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe bestelwagens met 15% tegen 2025 en 30% tegen 2030.  Voor bestelwagens handhaaft de Raad de door de Europese Commissie voorgestelde doelstellingen. 

Dit zijn doelstellingen voor de hele EU-vloot. De CO2-reductie-inspanning wordt over de fabrikanten  verdeeld op basis van de gemiddelde massa van hun wagenpark.


Nul- en lage emissie voertuigen (ZLEVs)

  • 35% verkoopdoelstelling voor nul- en lage emissie personenwagens (zoals volledig elektrische auto's of plug-in hybride auto’s) in 2030.
  • Specifieke stimulansen voor voertuigfabrikanten om ZLEVs te verkopen op markten met een lage marktpenetratie van deze auto’s. Dit door een gunstigere weging voor nieuw geregistreerde personenauto’s te gebruiken in lidstaten waar het aandeel van ZLEVs minder dan 60% van het EU-gemiddelde bedraagt.
  • Voor bestelwagen handhaaft de Raad het EC-voorstel.


Meer betrouwbare emissiegegevens

De Raad heeft besloten de fabrikanten te verplichten meetwaarden te rapporteren in plaats van aangegeven waarden. De berekening van de doelstellingen zal dus worden gebaseerd op gemeten WLTP-waarden.


De Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) is een verbeterde testprocedure die resulteert in CO2-emissie- en brandstofverbruikswaarden die representatiever zijn voor werkelijke verkeersomstandigheden.


Verdere stappen ontwerpverordening CO2-vermindering nieuwe personen- en bestelwagens

Op 10 oktober gaan de onderhandelingen tussen de Raad en de leden van het Europees Parlement over een akkoord in eerste lezing van start.


Bron en meer lezen


Persbericht Raad 10 oktober 2018, CO2 emission standards for cars and vans: Council agrees its position
Voorstel Europese Commissie: verordening voor de vermindering van CO2-emissies van nieuwe personen- en bestelwagens na 2021

Maak een account aan

Volg ons